Windmolenpark voor het Noord-Franse Duinkerke vlakbij de Vlaamse kust? Niet akkoord!

Door Sander Loones op 1 februari 2021, over deze onderwerpen: 10/ Lokale politiek

Rond windmolenparken ligt steeds een veiligheidszone waar passage niet toegestaan wordt. Voor de Belgische windmolenparken wordt die zone op 500m bepaald. De Franse plannen hebben een perimeter van maar liefst drie kilometer voor ogen waardoor die zone dus op ons maritiem gebied komt te liggen.

Onaanvaardbaar. Onze overheid mag niet aanvaarden dat het Vlaams zeegebied getroffen wordt. Frankrijk heeft plannen om vlak voor de kust van Duinkerke, net over de grens, een reusachtig windmolenpark in de Noordzee te bouwen. Er liggen plannen op tafel om er windmolens te plaatsten die 250 tot 300 meter hoog zijn. De grootste molens ter wereld.

Vanzelfsprekend brengen deze plannen ongerustheid met zich mee bij onze Vlaamse kustbewoners, tweedeverblijvers en toeristen; niet in het minst aan onze Westkust. In het parlement riep ik bevoegd minister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) op om zich hiertegen te verzetten!

Waarom dit een slecht idee is!

Leve de Vlaamse kust!

Het zeezicht zou sterk verstoord worden door deze windmolens. Niet alleen omwille van de grootte van de molens, maar ook omdat de bouw op slechts enkele kilometers voor de Franse kust, vlakbij de grens gepland wordt. Dit heeft uiteraard ook een economische impact in een streek die leeft van toerisme. Verschillende kustburgemeesters kaartten deze problematiek reeds aan.

Vaarroutes en vissers

De bouwplannen voor het park liggen pal in een maritiem gebied waar historische scheepvaartroutes tussen ons land en het Verenigd Koninkrijk lopen. Niet alleen de commerciële scheepsvaart, maar ook de visserij en de pleziervaart gebruiken die routes. Die routes nu gaan bemoeilijken en blokkeren, met de Brexit in het achterhoofd, kunnen we missen als kiespijn.

Veiligheidzone

Rond windmolenparken ligt steeds een veiligheidszone waar passage niet toegestaan wordt. Voor de Belgische windmolenparken wordt die zone op 500m bepaald. De Franse plannen hebben een perimeter van maar liefst drie kilometer voor ogen waardoor die zone dus op ons maritiem gebied komt te liggen. Onaanvaardbaar. Onze overheid mag niet aanvaarden dat het Vlaams zeegebied getroffen wordt.

Natuurgebied 'De Vlaamse banken'

Het natuurgebied ‘De Vlaamse Banken’ ligt vlakbij de geplande bouwzone. De komst van de Franse windmolens zou een nefaste impact hebben op dit natuurdomein en moet ten allen tijde vermeden worden. We kunnen niet toestaan dat groene energie voor het klimaat, het pervers neveneffect van een negatieve milieu-impact veroorzaakt.

Luchtruim

Het spreekt voor zich dat windmolens van 300 meter een impact hebben op het luchtruim. Een zone die trouwens door de Belgische overheden mee wordt gecontroleerd. De regelgeving schrijft voor dat in die zone obstakels, waaronder windmolens, niet hoger mogen zijn dan 126m. Een noodzakelijke afbakening om het vliegverkeer niet te hinderen. Dit brengt ons meteen in situaties waar reddingsoperaties op zee met een helikopter sterk bemoeilijkt of zelfs helemaal onmogelijk worden. Ook diverse defensieactiviteiten worden hierdoor gehinderd.

Wat nu?

“De hierboven opgesomde bezwaren, tonen aan dat de komst van het Windmolenpark bij Duinkerke in de huidige plannen eigenlijk geen optie is voor de Vlaamse kustbewoners,” reageert Kamerlid Loones.

Het is alvast goed dat de minister goed op de hoogte is van het dossier, er al meerdere malen overleg was met de Franse autoriteiten en de verschillende betrokken partijen, zoals onze kustgemeenten, gehoord werden. En dat ook de minster vandaag een kritische houding aanneemt.

"Maar we moeten ons als overheid ook voorbereiden op concrete juridische stappen om de bouw te vermijden, mocht de Franse overheid gewoon blijven doorzetten met haar plannen. We moeten niet naïef zijn, de Franse autoriteiten hebben ons in het verleden al meermaals niet betrokken in het dossier. Dat moet ons aanzetten om een sterke waakzaamheid aan de dag te leggen,” sluit Loones af.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is