Belgische begroting verdrinkt in Corona én paarsgroene Eurofilie

Door Sander Loones op 12 maart 2021, over deze onderwerpen: 2/ Fiscaliteit - begroting
Correcte besteding Europees belastinggeld belangrijk voor EU-draagvlak

Volgens het rapport van het monitoringcomité zal in 2021 het federale begrotingstekort 29 miljard euro bedragen, dat is nóg 4 miljard euro slechter dan eerst voorzien. Het begrotingstekort dikt dus met 14% aan, en dit op amper vijf maanden tijd.

“Al vanaf dag één waarschuw ik staatssecretaris De Bleeker dat deze begroting op drijfzand steunt”, stelt N-VA Kamerlid Sander Loones. “Ook het Rekenhof en de Europese commissie benadrukten dat haar federale begroting op basis van foute parameters is opgesteld. Én daarbovenop denken de Vivaldisten dat we de luxe hebben om een miljard euro extra naar de EU te sturen...”

In haar communicatie in de media lijkt de staatssecretaris van begroting Eva De Bleeker (Open VLD) het budgettaire traject in regeerakkoord aan te willen houden. Zo verkondigde de staatssecretaris op de radio dat voor de jaren 2022, 2023 en 2024 er naast een vaste budgettaire inspanning van 2% ook een variabele inspanning van 3% zal gevoerd worden. Sander Loones: “Een traject dat met deze centrumlinkse coalitie al vanaf de eerste dag onhaalbaar leek, wordt nu helemaal ongeloofwaardig. Dat baart zorgen omdat de tekorten en schulden van vandaag, de nieuwe paarsgroene belastingen van morgen beloven te worden.”

Staking kleurt donkerrode begroting dieprood

N-VA roept de federale regering op om nu al sterker te anticiperen op de economische heropstart. Dat betekent vooral dat er direct werk moet worden gemaakt van een aantal snelle wijzigingen die onze arbeidsmarkt flexibeler moeten maken. Dit kost niets, maar kan veel opbrengen. N-VA Kamerlid Björn Anseeuw: “Meer mensen aan het werk, zorgt straks voor minder uitkeringen en meer inkomsten, ook om onze sociale zekerheid te versterken. Deze bloedrode begrotingscijfers bewijzen nogmaals dat dit enige weg vooruit is.”

In licht van dit alles is de aangekondigde nationale staking nog meer onverantwoord, zo stelt Anseeuw: "De houding van de vakbonden in deze is ronduit stuitend. Net op het ogenblik dat we in volle crisis zitten en er duizenden jobs dreigen te sneuvelen, willen de vakbonden onze jobs nog eens een flink pak duurder maken dan in onze buurlanden. Hierdoor zullen nog meer mensen hun job verliezen. Waardoor de druk op de sociale zekerheid en de federale begroting in het algemeen nog zal toenemen. met hun actie dienen de vakbonden de belangen van de werknemers en van duizenden gezinnen helemaal niet. Wel integendeel."

België blokkeert

N-VA waarschuwde de regering De Croo de voorbije maanden herhaaldelijk. Het feit dat de initiële federale begroting niet de minste reservemarge bevat, en dat in crisistijden, is onverantwoord. “Wat doen normale regeringen? Die rekenen altijd een zeker reservemarge in, zodat in onverwachte noodsituaties wat kan worden bijgestuurd”, aldus Loones. “De Vivaldisten kozen voor een andere weg. Elke euro uit de traditioneel daarvoor gebruikte interdepartementale provisie werd al uitgedeeld aan elkeen van de 20 ministers en staatssecretarissen. Dat krijg je met een grotere regering die de politieke vrede moet afkopen. Het resultaat is dat we geen marge hebben en dat slag na budgettaire slag zich opvolgt.”

€1 miljard extra naar Europa

In die context is het des te verwonderlijk dat de Kamer gisteren het Europese eigenmiddelenbesluit ongewijzigd stemde. Daardoor zal de bijdrage die België aan de EU betaalt, stijgen met zo’n één miljard euro (EU bijdrage 2019: 3,3 miljard; 2021: 4,3 miljard). “Alsof de federale begrotingsmiserie nog  niet groot genoeg is, vinden de paarsgroene Vivaldisten dat België de luxe heeft om nóg 1 miljard euro extra naar Europa te sturen”, reageert Loones verbaasd.

“Omdat België te snel mee ging in het Europees compromis, worden we bovendien onderbedeeld. België heeft slecht onderhandeld. Neem bijvoorbeeld de middelen uit het EU herstelfonds. De Nationale Bank toont in haar jaarverslag duidelijk aan dat de Oost- en Zuid-Europese lidstaten daarin onevenredig sterk worden bedeeld. België zit ruim onder het Europese gemiddelde, ook al zijn we erg zwaar door de coronacrisis getroffen. Indien je kijkt naar de economische schade, dit wil zeggen de impact op bbp, zouden we 14 miljard euro moeten krijgen van de EU, maar met dit Europees compromis moeten we het maar stellen met 5,9 miljard euro wat het deel Europese giften betreft.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is