Laat ons Verdrag van Maastricht vieren, niet begraven!

Door Sander Loones op 22 november 2016, over deze onderwerpen: Euro en EMU (Economische Monetaire Unie), Europees beleid

Binnen enkele maanden, begin 2017, vieren we 25 jaar Verdrag van Maastricht. In Maastricht werden de lidstaten verantwoordelijk gesteld voor hun economisch en sociaal beleid. Ze moeten hun beleid voeren binnen de afgesproken begrotingsregels. En het is aan de Europese commissie om erop toe te zien of die begrotingsregels ook correct gevolgd worden en om zonodig sancties op te leggen.

Het is cruciaal dat we terugkeren naar die logica van het Verdrag van Maastricht. De rekeningen moeten op orde. En de lidstaten die weigeren de nodige inspanningen te leveren, die moeten we responsabiliseren en desnoods uit de eurozone zetten.

Maar wat zien we? De Commissie lijkt net het tegenovergestelde te willen doen. De Commissie lijkt niet van plan het Verdrag van Maastricht te vieren, ze lijkt veeleer plannen te hebben om het verdrag te begraven. De Commissie waant zich een Europees ministerie van financiën en vraagt de lidstaten om de fiscale teugels te vieren.

De commissie is daarvoor niet bevoegd. Maar nog fundamenteler: haar advies is niet verstandig. Onze structurele problemen zullen niet wegsmelten door het tekort te laten oplopen. Hoogstens koop je zo wat korte termijn groei op de poef. Maar op lange termijn zit je enkel dieper in de problemen.

Nochtans is het perfect mogelijk om slim te besparen én slim te groeien. Kijk naar Nederland, Duitsland en Oostenrijk bijvoorbeeld. Die weg moeten we op. Teveel schulden maken ons immers niet sterker, maar zwakker.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is