N-VA WIL VLAAMSE VISSERS BESCHERMEN

Door Sander Loones op 16 januari 2018, over deze onderwerpen: De Vlaamse Kust, Europees beleid

Op Europees niveau wordt volop onderhandeld over nieuwe wetgeving voor de visserijsector. Vandaag bepaalde het Europees Parlement zijn standpunt. “Met dit nieuw wetgevend kader zal de visserij wat minder Europees, en wat meer Vlaams worden. En dat is een uitstekende zaak,” vindt Europees parlementslid Sander Loones (N-VA). Een pittige discussie wordt daarbij vooral gevoerd over de pulskorvisserij. “Wij zullen onze Vlaamse vissers beschermen. Zij hebben het recht om eerlijk hun boterham te verdienen en mogen niet het slachtoffer worden van de oneerlijke concurrentie met Nederlandse vissers,” benadrukken N-VA-parlementsleden Sander Loones, Sabine Vermeulen en Daphné Dumery. Voorstanders van een volledig verbod op de pulskorvisserij haalden vandaag een ruime meerderheid in het Europees Parlement.

Nieuwe Europese visserijregels komen eraan. Deze zouden een stuk transparanter en duidelijker worden door alle bestaande wetgeving overzichtelijk te bundelen. Tegelijken zouden de lidstaten meer mogelijkheden krijgen om een eigen invulling te geven aan het visserijbeleid.

Loones: “Wie denkt dat je met dezelfde Europese regels de visserij kan regelen in bijvoorbeeld zowel de Noordzee en de Middellandse Zee, die vergist zich. We hebben maatwerk nodig. En die zal er kunnen komen met deze nieuwe regels. De visserij zal zo weer wat meer Vlaams en wat minder Europees worden. We zullen meer zélf kunnen bepalen hoe gevist kan worden en daarbij rekening kunnen houden met de specifieke omstandigheden in onze Noordzee.“

Een belangrijk discussiepunt is de vraag of de pulskorvisserij uitgebreid moet worden. Dit is een innovatieve manier van vissen, waarbij gebruik wordt gemaakt van kleine, elektrische stroomstoten onder water om platvis (voornamelijk tong en schol) op te schrikken en in een sleepnet te vangen. Eurocommissaris voor visserij Vella wees alvast op de eerste resultaten van verschillende wetenschappelijke studies. Die geven aan dat de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik sterk zou dalen, de bijvangst gehalveerd zou worden en de schade aan de Noorzeebodem ingeperkt wordt. Het Europees Parlement wil de deur voor de pulskorvisserij echter volledig sluiten.

“Frankrijk is radicaal tegen een uitbreiding,” zegt Matthias Priem, N-VA-gemeenteraadslid uit visserijstad Nieuwpoort. “Zij wijzen daarbij vooral naar het dierenwelzijn. Wat is het effect van zo’n elektronische puls op de vissen? Nederland, aan de andere kant, is absoluut voor. Een groot deel van hun visserijvloot is reeds uitgerust met die nieuwe technologie. En dat merken wij maar al te goed. De Nederlanders hebben een achterpoortje gebruikt in de wetgeving, en ze vissen nu al enkele jaren onze Vlaamse Noordzee leeg. Zij moeten beseffen dat die oneerlijke concurrentie moet stoppen.”

Het Europees Parlement besliste vandaag dus dat er een volledig verbod moet komen op vissen met de pulstechniek. Het pulskorvissen is inderdaad nog niet klaar om volledig uitgebreid te worden. De vraag blijft of dit totaalverbod ook een verbod inhoudt om de pulskorvisserij verder wetenschappelijk te bestuderen.

De stemming vandaag in het Europees Parlement was bovendien slechts een eerste stap in het wetgevend proces. Nu zullen het Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie een akkoord moeten vinden. N-VA-parlementsleden Loones, Vermeulen en Dumery spreken klare taal: “Onze houding is duidelijk. Wij zullen onze Vlaamse vissers voluit beschermen. Zij hebben het recht om eerlijk hun boterham te verdienen.


 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is