Nationale Bank twijfelt of ze de financiële risico’s kan dekken

Geldstukken

In een uitzonderlijke communicatie stelt de Nationale Bank (NBB) dat zij dit jaar met een verlies zal afsluiten, dat dit verlies de komende jaren verder zal oplopen én dat ze niet zeker is of haar reserves toereikend zullen zijn om de geschatte risico’s in te dekken. Deze communicatie komt er nadat vandaag de handel werd opgeschort in de aandelen van de NBB op haar eigen verzoek. Een zeer uitzonderlijke maatregel. 

“De N-VA wijst al jaren op de grote risico’s van het lakse monetaire beleid. Ik vraag zelf al maanden om hierover een debat te organiseren in de Kamer van Volksvertegenwoordigers”, klaagt N-VA parlementslid Sander Loones aan. “De communicatie van de NBB wijst nu op de urgentie. De reserves van de NBB komen stevig onder druk te staan. De Bank is zelfs niet zeker of ze genoeg reserve heeft om de risico’s in te dekken. Is de financiële stabiliteit nog wel voldoende gegarandeerd? Wat al helemaal zeker is, is dat de begroting hier nog extra onder zal lijden, terwijl er al een tekort is van meer dan 31,5 miljard euro."

Nu de rentes stijgen, worden de gevolgen van het schuldenbeleid steeds meer duidelijk, zowel voor de begroting als voor de Nationale Bank zelf. “De PS-ministers en verschillende economen proberen ons nu al jaren wijs te maken dat extra schulden maken geen probleem zou zijn. De regering-De Croo stapelt de tekorten en schulden zelfs verder op. Dat terwijl het Monitoringcomité rapporteerde dat de Belgische staatsschuld ondertussen explodeert tot 115,9% in 2027, en mogelijk zelfs 130% in 2030 volgens de Nationale Bank”, reageert Loones bezorgd. "Wie daar het probleem en de risico’s nog altijd niet van inziet, wie denkt dat de begroting een 'fait divers' is, speelt met de toekomst en met onze financiële stabilteit”. 

In de commissie financiën stelde Loones vandaag voor om hierover op zeer korte termijn een hoorzitting te organiseren in het parlement met de minister en met de NBB. 

Letterlijk stelt de NBB onder meer het volgende in haar communicatie: "Op basis van haar meest recente risicoscenario’s verwacht de Bank het lopende boekjaar 2022 te zullen afsluiten met verlies. De risicoanalyse geeft bovendien aan dat de verliezen de volgende boekjaren verder zullen oplopen.” en "Gelet op de huidige evoluties en de verschillende nog onzekere factoren is het in dit stadium nog niet mogelijk om te bepalen of op balansdatum (31 december 2022) het peil van de reserves toereikend zal zijn om de geschatte risico’s te dekken”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is