Paars-Groen rekent zich rijk… op kosten van de Vlamingen.

Door Sander Loones op 3 oktober 2020, over deze onderwerpen: 2/ Fiscaliteit - begroting

Op 1 oktober 2020 legde de nieuwe regering De Croo I de eed af. Na de vertrouwensstemming op 3 oktober kan de bonte Vivaldi-club van start gaan. Met de N-VA gingen we in het parlement al stevig in debat met de 'vivaldisten'. Lees en bekijk hieronder mijn inzicht over het centenplaatje van deze regering.

 

'Deze paars-groene regering heeft géén meerderheid in Vlaanderen. Heel wat mensen vinden dat een schande. Maar Egbert Lachaert niet. De Open VLD voorzitter lacht die kritiek gewoon weg. En ook sp.a voorzitter Conner Rousseau kan dit niets schelen. Om het in zijn woorden te zeggen: "Mijn bomma ligt daar niet wakker van. Mijn bomma, die ligt wakker van haar pensioen," was het antwoord van Mijnheer Rousseau.

Wel, dit weekend heb ik ook mijn oma gezien. Ook zij is tevreden dat ze meer pensioen krijgt, gans haar leven hard gewerkt als zelfstandige en dus een veel te laag pensioen. Beschamend. Zij is dus ook content. Ik zal dit weekend eens vragen of ze nog altijd content is. Nu blijkt dat die 1500 'netto' maar een fabeltje is, een verkoopspraatje…

Wat mij vooral opviel, is de bezorgdheid van mijn oma: "En wie goat er da betal’n, Sandertje? Wilt da zeggen da je gieder NOG langer goa moet’n werken?" Want alles wat de overheid uitdeelt, moet ook betaald worden. West-Vlaams boerenverstand. Mijn oma weet dat, ik ben er zeker van dat de oma van Conner dat ook weet. Én ik ben er zeker van dat ook zij niet alleen aan zichzelf denkt, maar ook aan haar kinderen en kleinkinderen die de factuur krijgen toegeschoven.

Kijk, elke regering zet graag in de etalage/vitrine wat ze allemaal zal uitgeven. Maar wat mijn oma zou vragen is: "Klopt de rekening? En voor wie is de factuur?"

1. KLOPT DE REKENING ?

Met de deur in huis: deze regering rekent zich rijk. Ze misbruikt Corona om verwarring te zaaien over de cijfers. Enkele voorbeelden:

1. De basis zit al fout. De regering gebruikt groeicijfers die onrealistisch zijn, en die alvast zeker niet overeenkomen met de cijfers van het Federaal Planbureau. In crisistijden, zou je nochtans best wat voorzichtig zijn. Zou mijn oma zeggen…

2. De regering trekt 3,2 miljard uit voor structureel nieuw beleid.

 • Minstens 1,2 miljard daarvan moet naar gezondheidszorg gaan. Nog los van de groeinorm van 2,5% (die nogmaals 650 à 750 miljoen zou kosten)
 • 760 miljoen gaat naar hogere pensioenen volgens Mr. Bouchez (terwijl eigenlijk 2,3 miljard nodig is om die op 1.500 netto te brengen, zonder terugverdieneffecten zelf 3,2 mia)
 • 492 miljoen voor veiligheid
 • 263 miljoen voor lastenvrijstelling voor eerste werknemer
 • Dan is er nog: 485 miljoen over. Kleine 500 miljoen dus.

Wat wil deze regering daarmee nog doen?

 • Uitkeringen verhogen tot de armoededrempel. Dat alleen al kost 1,6 miljard. Terwijl er maar 485 miljoen is.
 • Ontwikkelingshulp optrekken tot 0,7%BBP (750 mio)
 • Ook de NMBS moet geld krijgen (130 mio)
 • BTW voor heropbouw moet naar 6% (191 mio)
 • Goedkopere kinderopvang (208 mio)
 • Pensioenbonus (212 mio – berekening van administratie zelf (regering denk dat dt 20 mio opbrengt)
 • Extra ouderschapsverlof (70 mio)

Dat lijstje alleen al is goed voor 3 miljard. Maar er is maar 485 miljoen. En dan heb ik zelfs de gascentrales nog niet vermeld die gebouwd en betaald moeten worden. En ook defensie heeft extra investeringen nodig bovenop de bestaande plannen. De liberalen zeggen dat ze geknipt hebben in de rood-groene uitgaven. Dat ze 'maar' 3,2 miljard recurrent zal uitgeven. Het zal eerder het dubbel zijn. 6,8 miljard. Op basis van de cijfers van het planbureau. Optimistisch gerekend. Als het wat tegenzit, wordt dat volgens het planbureau zelfs 8,2 miljard. Maar blijft u gerust gratis treintickets uitdelen. Want dat is écht de prioriteit nu… Uw rekening klopt gewoon niet. U maakt ons gewoon iets wijs.

U bent amper gestart. Maar als ik Yves Leterme zou zijn, tegenover paars-groen, zou ik zeggen: “Wie gelooft die mensen nog?”

3. En dan is er nog de vraag hoe dit allemaal betaald moet worden. €4 miljard vaste besparingen, en zo’n 3 miljard variabele besparingen. Dat stelt De Croo voor. Die 3 miljard variabele besparingen, daar is geen enkele duidelijkheid over wat die precies zijn. Geen enkele. Alsof dat vanzelf gaat, 3 miljard vinden. Recurrent. Voor die 4 miljard vaste beparingen is er wel een lijstje. Maar opnieuw, deze regering rekent zich rijk. Enkele voorbeelden:

 • 1 miljard op sociale en fiscale fraude. 1 miljard. De laatste jaren bracht de fraude-strijd elk jaar tussen de 250 en 350 miljoen op. Met uitgestreken gezicht doet deze regering alsof ze dat zal ver-drie/viervoudigen. Hoe ze dat zal doen? Amper iets over terug te vinden in het regeerakkoord.
 • 400 miljoen denkt de regering binnen te trekken omdat meer mensen gaan werken. Maar hoe ze dat wil bereiken? Opnieuw: geen enkele serieuze maatregel is voorzien. Werkloosheidsuitkering? Mag niet beperkt worden in de tijd. Brugpensioen? Blijft bestaan. Maar toch 400 miljoen inschrijven.
 • 100 miljoen voor een Digitax op de grote internetspelers Google, Apple, Facebook, Amazon. Eerst en vooral: Europa wil dat invoeren en wil die centen zélf houden. Deze regering vindt dat trouwens een goed idee, dat de EU met die centen gaat lopen. Maar tegelijk zegt ze toch dat België 100 miljoen zal krijgen. Dat is dan in de hypothese dat Europa niets doet en Belgie het in haar eentje invoert. Frankrijk heeft dat ook geprobeerd. Eén jaar. Daar heeft het 280 miljoen opgebracht. Frankrijk is 6x groter. Toch denkt Belgie er 100 mio uit te kunnen halen … Bovendien is Frankrijk ermee gestopt (Macron). Waarom? Omdat Amerika een handelsoorlog wilde starten. Wanneer Belgie dit alleen zou invoeren, kan je een zelfde Amerikaanse actie verwachten. En wie zal daar het slachtoffer van worden? Vlaanderen. Want 68% van de Belgische export naar Amerika, komt uit Vlaanderen

Samengevat: u blaast bubbels. U maakt de mensen blaasjes wijs. Ik wil graag het voorstel van Geert Noels hier hernemen: laat de NBB uw plannen nu becijferen, dan kan niemand achteraf beweren dat de ontsporing van de begroting en de overheidsschuld niet te voorzien was. Ik hoor het Mr. Bouchez gisteren nog zeggen: deze regering moet burgers serieus nemen en transparant communiceren. Geef die transparantie!

Maar dat doet u liever niet. U wil liever véél te véél geld uitgeven, en te weinig hervormen, te weinig besparen.

2. VOOR WIE IS DE FACTUUR

U zou 2 dingen kunnen doen: (1) U zou grondig kunnen hervormen, (2) de stap naar confederalisme zetten. Maar dat weigert u.

Dus resten er 2 mogelijkheden: (1) U doet gewoon niets. En zo laat u de immense staatsschuld van België verder ontsporen. (2) Of wel iets. Namelijk extra belastingen invoeren.

Wat zegt het regeerakkoord? Enerzijds 'worden er GEEN nieuwe belastingen ingevoerd'. Anderzijds worden er WEL ingevoerd 'in het kader van budgettaire discussies'. CD&V kan fier zijn. Enerzijds de liberalen content, anderzijds de sossen ook.

Maar wie heeft best onderhandeld? De socialisten. Want het regeerakkoord zegt uitdrukkelijk, zwart op wit, dat bij begrotingsoefeningen een verdeelsleutel zal worden gebruikt:

 • 1/3de moet bespaard worden op de uitgaven;
 • 1/3de kan gevonden worden in nieuwe inkomsten, nieuwe belastingen dus;
 • 1/3de in diversen, eigenlijk veelal ook belastingen.

En dan krijg je dus van die televisie-interviews op LN24. Bouchez klopt zich op de borst: "Geen vermogensbelastingen!" Magnette en Gilkinet lachen hem uit, want zij weten wel beter. Ook Vincent Van Quickenborne bevestigde gisteren in Terzake dat er een extra vermogensbelasting zal komen. Binnenkort al. “Bij de eerstvolgende begrotingscontrole zal een voorstel worden ingediend.”

Het doet mij terugdenken aan de regering Di Rupo. Ook toen beweerden liberalen dat het mee zou vallen met die belastingen. We hebben het tegenovergestelde gezien…

De linkse partijen hebben hun trofeeën op zak. De liberale partijen zijn geplooid. Tegenover zo’n vermogensbelasting, zou een serieuze lastenverlaging moeten staan voor mensen die ondernemen en hard werken. Dat was wat Karel De Gucht enkele weken geleden zei in een interview. Hij probeerde zo mee te surfen op de belastingsverlaging die Bart De Wever binnenhaalde. Een halvering van de roerende voorheffing. Direct 2 miljard minder belastingen.

Open VLD gaf de trofee aan links. Maar haalde de lastenverlaging niet binnen.

3. CONCLUSIE

Wie zal uiteindelijk de factuur van dit paars-groene feestje betalen? De middenklasse. Zij zullen minder kunnen pensioensparen, vanaf 2021 worden hun fiscale uitgaven niet meer geïndexeerd … En dan nog al die andere belastingen die eraan komen. Groene taksen (op vliegtuigtuigreizen/kerosine, statiegeld …). Bovendien is een vermogenskadaster in zicht. Deze paars-groene regering wil alles van u weten. Om alles van u te kunnen belasten.

De mensen die hard werken zullen betalen. Langdurig werklozen krijgen een belastingvermindering. De Vlaamse topbedrijven. Door de Europese en internationale fiscale avonturen zullen onze Vlaamse chemie- en farmabedrijven, ook onze Vlaamse havens en luchthavens extra belastingen moeten betalen. Ook al zorgen zij voor heel wat jobs.

Samengevat: de hardwerkende Vlamingen worden kind van de paars-groene rekening. Nog maar eens. Zo kan het niet verder. Net daarom is een paradigmashift nodig. We hebben nood aan meer verantwoordelijkheid, minder lichtzinnigheid. Meer realiteit, minder naïeviteit.

Dat zullen we enkel krijgen, wanneer we de stap naar confederalisme zetten. Wil Wallonië een links beleid. U doet maar. Maar dan wel op eigen verantwoordelijkheid, en op uw eigen kosten. Om het met mijn oma te zeggen: “Je komt nooëjs rieke mè geld dat j’ verdieënt, moa wel mè ’t geld dat j’ nie uutgift.” Steunen waar nodig, absoluut. Maar ook zuinig zijn, en hervormen is de boodschap

U bent nog niet begonnen. Maar ik zou zeggen: Nu al tijd om u te herpakken.'

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is