Verdwalen in de paarsgroene corona-mist

Door Sander Loones op 2 april 2021, over deze onderwerpen: 2/ Fiscaliteit - begroting

In de begroting 2021 voorzag paarsgroen een “corona-provisie” van € 907 miljoen euro om dringende COVID-kosten mee te kunnen betalen. Vanaf dag één wees ik de regering erop dat dit duidelijk niet genoeg zou zijn. Eind vorig jaar wisten we al dat de pandemie nog maanden zou woeden. Eind vorig jaar wisten we ook al dat de regering daardoor in de problemen zou komen. Die negeerde echter ons advies.

 

Vandaag gebeurt dus wat iedereen van ver al kon zien aankomen, er moet worden bijgepompt. N-VA steunt de extra hulpmaatregelen omdat de mensen niet het slachtoffer mogen worden van het slordig begrotingswerk van de regering. Tegelijk stuurden we de staatssecretaris door met heel wat extra huiswerk.

Zorg eindelijk voor extra transparantie

Het rekenhof was eerder al vernietigend over de paarsgroene begroting. Vooral omdat de Vivaldisten oneigenlijk gebruik maken van de techniek van de zogenaamde interdepartementale provisies:

“Het Rekenhof herinnert eraan dat het gebruik van interdepartementale provisies verhindert een correct beeld te krijgen van de middelen waarin is voorzien om het beleid uit te voeren en derhalve afbreuk doet aan de transparantie van de begroting. Om het principe van de begrotingsspecialiteit te respecteren beveelt het Rekenhof aan er enkel gebruik van te maken wanneer de bestemming van het krediet onvoldoende duidelijk is op het moment dat de begroting wordt ingediend. Het Rekenhof stelt vast dat die voorwaarde in casu niet afdoende is vervuld.”

Toch blijft de regering volharden in deze slechte praktijk. En dat is gewoon niet netjes. Een voorbeeld? Minister De Sutter (Groen) krijgt er 6 miljoen bijom de digitale kloof te dichten… al weet de minister eigenlijk zelf totaal nog niet hoe ze dit gaat doen. Intussen krijgt de horeca niets extra… terwijl iedereen weet welke extra steun zij eigenlijk nodig hebben. De wereld op zijn kop.

Wat zou deze regering eigenlijk moeten doen? Een correctere boekhouding voeren. Want laat ons eerlijk zijn: in een crisis kan je inderdaad niet alles voorspellen, maar dat ontslaat de regering niet van elke verantwoordelijkheid. Er zijn zaken die wél gekend zijn, wél duidelijk zijn, wél zeker zijn. En dat ook zijn in crisistijden. Maar zelfs die zaken worden niet correct opgenomen in de begroting.

Wees eerlijk

De paarsgroene regering verschuilt zich onder de grote corona-paraplu en denkt zo met alles weg te geraken. Wanneer de rekening uiteindelijk toch niet klopt? Excuus: corona. Wanneer de regering haar beloftes niet nakomt? Excuus: corona. Wanneer de minister voor haar beurt sprak? Excuus: corona.

Zoals N-VA al vanaf dag één wijst op het budgettaire klad- en broddelwerk… moeten we dat vandaag nog altijd doen. Ook met deze begrotingsaanpassing wordt nog altijd niet geremedieerd aan het feit dat de regering zaken verzwijgt en verdoezelt.

De extra economischsteunmaatregelen worden vandaag gestemd in het parlement, maar zijn nogniet verwerkt in de begroting. De extra steun voor de horeca wordt aangekondigd, maar nog geen cent is ervoor voorzien. Het Europese Relance-plan zal ook voor honderden miljoen gefinancierd worden met de eigen begroting, maar dat is niet opgenomen. En nog altijd is er geen specifieke budgetlijn voorzien voor de aankoop van de corona-vaccins, ook die worden begraven in moeilijk verkrijgbare tabellen…

Conclusie

Vandaag moet door paarsgroen erkend worden wat eigenlijk iedereen al van ver zag aankomen: hun rekening klopt niet. En men doet helaas ook geen echte inspanningen om die tekortkoming structureel op te mossen. Vivaldi verschuilt zich graag achter de corona-sluier, in de budgettaire mist…

En dat is gewoon niet netjes. Alle belastingbetalers hebben het recht te weten wat er met hun centen gebeurt. Paarsgroen kiest liever voor kladwerk.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is