Nieuws over dit onderwerp

Theo Francken en Sander Loones protesteren: “Minister De Block laat het budget voor asiel verder ontsporen”

“Er is geen asielcrisis in Europa, migratie staat op het laagste niveau in jaren en toch vraagt de federale regering 55 miljoen euro extra?” Kamerleden Theo Francken en Sander Loones protesteren met …

Onbegrijpelijk: restregering voorziet meer geld voor asielopvang en minder voor terugkeer illegalen

Fedasil krijgt opnieuw een smak geld bij voor de opvang van asielzoekers, terwijl het budget voor de terugkeer van illegale migranten daalt. De N-VA-Kamerfractie protesteert bij monde van Theo …

Restregering geeft meer geld uit aan asielopvang en snoeit in budget voor terugkeerbeleid

De federale restregering gaf in 2019 veel meer geld uit aan asielopvang dan aanvankelijk voorzien. Ook voor 2020 ligt het budget veel hoger dan verwacht. Tegelijkertijd dalen de middelen voor de …