Nieuws over dit onderwerp

Onbegrijpelijk: restregering voorziet meer geld voor asielopvang en minder voor terugkeer illegalen

Fedasil krijgt opnieuw een smak geld bij voor de opvang van asielzoekers, terwijl het budget voor de terugkeer van illegale migranten daalt. De N-VA-Kamerfractie protesteert bij monde van Theo …

Restregering geeft meer geld uit aan asielopvang en snoeit in budget voor terugkeerbeleid

De federale restregering gaf in 2019 veel meer geld uit aan asielopvang dan aanvankelijk voorzien. Ook voor 2020 ligt het budget veel hoger dan verwacht. Tegelijkertijd dalen de middelen voor de …

Ceci n’est pas un gouvernement

Lees hier mijn tussenkomst die ik op 18.07.2019 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers heb gehouden  naar aanleiding van het debat over de voorlopige twaalfden (begroting) en de beleidsmaatregelen …