Nieuws over dit onderwerp

Paars-groen jaagt Europees Eigenmiddelenbesluit op een drafje door het parlement

België betaalt ieder jaar 1 miljard euro extra aan de EU Deze week werd het Europees Eigenmiddelenbesluit goedgekeurd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Dat gebeurde in een zaal zonder …

Enkel Europees realisme kan snelle financiële ambitie garanderen

“We moeten elkaar helpen in de Europese Unie. Omdat dat juist en nodig is én omdat het financieel verstandig is om zo de stabiliteit van de ganse Unie en van onze eigen economie te beschermen”, stelt …

N-VA roept premier Wilmès op om woord te houden

“Wie constructieve samenwerking predikt, geeft best het goede voorbeeld.” Kamerlid Sander Loones betreurt dat premier Wilmès een Europese brief ondertekende zonder overleg. “Crisistijden vragen …