Nieuws over dit onderwerp

Kiesleeftijd op 16 jaar voor Europese verkiezingen is pure symboolpolitiek

De Vivaldi-partijen stemden voor een verlaging van de kiesleeftijd voor de Europese verkiezingen naar 16 jaar. De N-VA was van in het begin geen voorstander van die leeftijdsverlaging: “Van jongs af …

N-VA: “Stemrecht hoort thuis in pakket van volwassenwording”

Gisteren vonden de eerste hoorzittingen in de Kamer plaats over het wetsvoorstel van de Vivaldi-partijen - met Kristof Calvo (Groen) als grote pleitbezorger -  om de kiesleeftijd voor de Europese …

Paul De Grauwe, ex-liberaal en ex-eurofiel

Kamerlid Sander Loones reageert op doorbraak.be op een opiniestuk van Paul De Grauwe waarin die pleit voor terug meer nationale bevoegdheden voor EU-lidstaten. Minder Europese regels, en weer meer …