Nieuws over dit onderwerp

België betaalt steeds meer aan de EU, terwijl het steeds minder terugkrijgt

De regering-De Croo profileert zich als sterk pro-Europees en dat vertaalt zich ook naar de budgetten die richting Europa vertrekken. “België betaalt dit jaar 7,6 miljard euro aan de Europese Unie …

Kiesleeftijd op 16 jaar voor Europese verkiezingen is pure symboolpolitiek

De Vivaldi-partijen stemden voor een verlaging van de kiesleeftijd voor de Europese verkiezingen naar 16 jaar. De N-VA was van in het begin geen voorstander van die leeftijdsverlaging: “Van jongs af …

N-VA: “Stemrecht hoort thuis in pakket van volwassenwording”

Gisteren vonden de eerste hoorzittingen in de Kamer plaats over het wetsvoorstel van de Vivaldi-partijen - met Kristof Calvo (Groen) als grote pleitbezorger -  om de kiesleeftijd voor de Europese …