Nieuws over dit onderwerp

De economische gevolgen van de coronacrisis: bankgaranties

Op 26/03/2020 werd in de kamercommissie financiën en begroting het wetsvoorstel betreffende de bankgarantie besproken in het kader van de coronacrisis en de economische gevolgen ervan. Lees en bekijk …

Kamercommissie: evaluatie financieel en monetair beleid

Op 03/03/2020 werd in de kamercommissie financiën en begroting een hoorzitting gehouden met Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank van België (NBB), over het jaarverslag 2019 van de NBB en …

De overheid is geen bankier

Lees en bekijk hier mijn tussenkomst die ik op 28.02.2020 in de parlementscommisie Financiën hield over de Belgische bankensector. [youtube:SvzZgOV5Tcw]  Het is niet de rol van de overheid om …