Nieuws over dit onderwerp

Verdwalen in de paarsgroene corona-mist

In de begroting 2021 voorzag paarsgroen een “corona-provisie” van € 907 miljoen euro om dringende COVID-kosten mee te kunnen betalen. Vanaf dag één wees ik de regering erop dat dit duidelijk niet …

Euroliefde maakt Vivaldisten blind

Op 11.03.2021 debatteerde de Kamer van Volksvertegenwoordigers over het 'eigenmiddelenbesluit' van de Europese Unie en de hogere bijdrage van België aan de Unie. Hieronder kan u de tussenkomst over …

Belgische begroting verdrinkt in Corona én paarsgroene Eurofilie

Volgens het rapport van het monitoringcomité zal in 2021 het federale begrotingstekort 29 miljard euro bedragen, dat is nóg 4 miljard euro slechter dan eerst voorzien. Het begrotingstekort dikt dus …