Nieuws over dit onderwerp

Europees Eigenmiddelenbesluit op een paarsgroen drafje door het parlement gejaagd

In een zaal zonder livestream, zonder doorgedreven transparantie. Zo werd het Europees Eigenmiddelenbesluit deze middag gestemd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. N-VA-Kamerlid Sander Loones …

Europese uitdagingen en valkuilen

De Europese economische samenwerking én de Europese handelsmarkt zijn de basis van onze welvaart. Vlaanderen in een open handelseconomie die nood heeft aan makkelijk bereikbare buitenlandse …

Zit België in Kamp Zuid of in Kamp Noord?

Moeten er coronabonds komen of niet? N-VA en de Vlaamse regering willen dat we binnen Europa sterker aansluiten bij de Noord-Europese landen. Strakker migratiebeleid, economisch sterker, budgettair …