TTIP (Vrijhandelsakkoord EU-VSA)

Nieuws over dit onderwerp

Het jaar van de waarheid voor de EU

2017 moest een jubileumjaar worden, met groots opgezette festiviteiten ter ere van de verjaardagen van de Verdragen van Rome en Maastricht, die respectievelijk 60 en 25 jaar geleden het fundament …

Europees parlement keurt CETA eindelijk goed

Als alles loopt zoals gepland, keurt het Europees Parlement vandaag CETA goed. Gisteren werd ik hierover geïnterviewd op de Waalse radio RTL. U beluistert het interview hier (in mijn beste Français …

Europese federalisten kiezen opnieuw voor politieke masturbatie

Europarlementslid Sander Loones vreest dat het debat in het Europees Parlement en in de media deze week in hoge mate gemonopoliseerd zal worden door pleidooien voor nog meer Europa. “Dat kadert …