Asielcentrum Koksijde: Kiezen voor veiligheid en menselijkheid

Door Sander Loones op 23 januari 2020, over deze onderwerpen: 10/ Lokale politiek

Mevr. De Block opent in verschillende gemeenten nieuwe asielcentra voor de opvang van kandidaat-vluchtelingen. Ook in Koksijde komt er zo’n centrum. Heb je hierover vragen? Dan kan je steeds terecht op de specifieke website van de gemeente hierover.

 

Wat is er aan de hand?

Bezorgdheid is merkbaar bij onze inwoners over het asielcentrum. Heel wat mensen stellen zich ernsitge vragen bij het gevoerde migratiebeleid. Ze zien de transitmigranten wandelen langs onze wegen en autosnelwegen. Ze zien dat mensen zonder papieren hier toch zomaar kunnen blijven. En ze zien dat nu ook weer snel snel nieuwe asielcentra geopend moeten worden

Ik begrijp die ergernis en die frustratie. Ik ben in het parlement ook zelf erg kritisch over dit laksere migratiebeleid. Tegelijk moet duidelijk zijn dat de huidige asielcrisis in België niet de verantwoordelijkheid is van de gemeente Koksijde Het is wel het gevolg van het gevoerde beleid van Minister De Block in Brussel.

Hoe gaan we hiermee aan de slag?

Als je kijkt naar de situatie in Koksijde, dan zie ik twee dingen: menselijkheid en veiligheid.

Veiligheid: Wanneer er overlast is, gaat dit vaak niet over mensen die opgevangen worden in het asielcentrum, maar wel over transitmigranten die in en rond het centrum circuleren. Onze politie heeft intussen heel wat expertise opgebouwd om mensensmokkelaars aan te pakken. Ze verdienen daarin alle steun.

Menselijkheid: Wie in een asielprocedure zit, heeft wettelijk recht op goede opvang. Zeker in de koude wintermaanden. Laat ons dan ook dit doen: de mensen die in de procedure zitten die warme opvang geven. Menselijk en hartelijk. Zoals echte Koksijdenaren. Intussen is bekend dat van de 300 asielzoekers er 85 kindjes zouden bij zijn.

Zoekt u meer informatie over de asielcrisis?

In 2015 was er een asielcrisis in gans Europa. Koksijde heeft toen een terechte en grote inspanning gedaan bij de menselijke opvang van asielzoekers.

Vandaag is de situatie anders. Intussen is bekend dat van de 300 asielzoekers er 85 kindje zouden bij zijn. Hoe komt dat? Omdat Maggie De Block (OpenVLD) een meer open beleid voert dan Theo Francken (N-VA). Ik klaagde dit zelf al herhaaldelijk aan in het parlement.

Bovendien beslist mevrouw De Block om minder budget te voorzien voor de terugkeer van vreemdelingen zonder legaal verblijf. N-VA wil het tegenovergestelde en wil vooral dat illegalen snel worden verwijderd. Dat zie je hier en hier.

In verschillende gemeenten worden nu de gevolgen van het asielbeleid van mevrouw De Block duidelijk. Daar worden nu opvangplaatsen geopend. De extra asielfactuur loopt al op tot meer dan € 220 miljoen. Dit bedrag komt dus bovenop het budget dat normaal al voor asielopvang is voorzien... Mijn speech in het parlement hierover bekijk je hier.

Met een correct en duidelijk migratiebeleid kunnen we het broodnodige en evidente draagvlak voor de opvang van asielzoekers net versterken. Werk op de plank dus, in Brussel en in Koksijde.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is