Beleid

In het Europees parlement is Sander ondervoorzitter van de Commissie Economische en Monataire zaken (ECON)
Hij zetelt ook als plaatsvervangend lid in de Commissie Internationale handel (INTA).

Meer informatie over het werk van Sander en zijn initiatieven in het Europees Parlement kan u terugvinden via:

Parlementaire activiteiten
Sander op Twitter
Sander op Facebook

Gedetailleerde informatie over de verschillende onderwerpen die Sander opvolgt, vindt u hier:

1. EUROPA

• Algemeen
  • Europees beleid

• Economie en monetaire zaken
  • Euro en EMU (Economische Monetaire Unie)
  • Griekenland
  • QE (Kwantitatieve Geldverruiming)
  • CMU (KapitaalMarktenUnie)
  • EFSI (Junckers investeringsfonds)
  • Fiscaliteit en Luxleaks
  • Bankenunie
  • EDIS (Europees Depositogarantiestelsel)
  • Begroting van de EU
  • Eerlijke mededinging

• Buitenlandse handel
  • Buitenlandse handel 
  • TTIP (Vrijhandelsakkoord EU - VSA)

• Burgerlijke vrijheden en binnenlandse zaken
  • Asiel en migratie
  • Veiligheid

• Diverse Europese dossiers
  • Brexit

2. VLAANDEREN

• West-Vlaanderen
  • Algemene West-Vlaamse dossiers
  • De Vlaamse Kust

• Koksijde - Oostduinkerke - Sint-Idesbald - Wulpen
  • Lokale dossiers

3. CONFEDERALISME

• Algemeen
   • Confederalisme

• Specifiek
  • Brussel

4. N-VA KOKSIJDE-OOSTDUINKERKE