Sander Loones

Sander Loones is minister van defensie en ambtenarenzaken. Voorheen was hij Europees parlementslid en nationaal ondervoorzitter van N-VA.

In zijn carrière focuste Sander steeds op domeinen die het kruispunt vormen tussen het publieke en het private belang. Als advocaat en onderzoeker aan de Universiteit van Leuven was hij specialist overheidsopdrachten en asiel- en migratierecht. Vervolgens was hij als juridisch expert ambtenaar op het departement Binnenlandse zaken.

Sander werkte jarenlang achter de politieke schermen, als coördinator van de studiedienst van de N-VA. In die functie stuurde hij mee de regeringsonderhandelingen aan die in 2014 geleid hebben tot de nieuwe centrum-rechtse regeringen in Vlaanderen en België.

Sander is afkomstig van garnalengemeente Koksijde-Oostduinkerke, aan onze prachtige Vlaamse kust. Hij is geboren in 1979, gehuwd met Ilse en vader van Suzanne (7 jaar), Tuur (6 jaar) en Cas (3 jaar)