De bevraging richtte zich op alle +16-jarigen. Minister Verlinden verklaarde trots dat er 75.000 antwoorden zijn binnengekomen. “Wat ze er niet bij zegt, is dat slechts 19.000 mensen zich geregistreerd hebben. En het werkelijke deelnamecijfer ligt nog lager. Uit eerdere cijfers bleek dat zo’n 25 procent na registratie afhaakten bij het zien van de complexe bevraging en geen enkele vraag beantwoordden”, stelt Sander Loones vast.

Een nieuwe farce

“Met dit resultaat doet de regering-De Croo het nog slechter dan de regering-Verhofstadt destijds”, vat Loones het pijnlijk samen. “Die lanceerde ook een burgerbevraging, die ook zo’n 2 miljoen euro kostte en die ook op enkele weken diende te worden beantwoord. Maar toen vulden 750.000 mensen de enquête nog effectief in.” De toenmalige CVP kwalificeerde de bevraging van Verhofstadt destijds als “een farce”.