Ceci n’est pas un gouvernement

Door Sander Loones op 18 juli 2019, over deze onderwerpen: Asiel, Nationale begroting, Federale begroting

Lees hier mijn tussenkomst die ik op 18.07.2019 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers heb gehouden naar aanleiding van het debat over de voorlopige twaalfden (begroting) en de beleidsmaatregelen van de restregering.

“Ceci n’est past un pays”, dat wisten we al. Maar “Ceci n’est pas un gouvernement”, dat is wat velen hier nog niet lijken te beseffen.

Collega’s, de regering is gevallen in december. Toch hebben we geen vervroegde verkiezingen gekregen. Wat kregen we wel? Een regering in lopende zaken die vaak deed alsof er niets veranderd was. Vijf maanden lang. Een regering die gewoon verder bleef besturen. Die beleid wijzigde, soms zelfs zonder daarvoor eerst steun te vragen hier, in het parlement.

En dat gaat vandaag gewoon verder. Alsof er geen verkiezingen zijn geweest. Alsof de kiezer geen duidelijke boodschappen heeft gegeven: (1) voer een strakker migratiebeleid, (2) toon het goede voorbeeld als politici en dus toon wat meer soberheid, (3) respecteer de Vlaamse democratie en (4) zorg voor nog meer veiligheid, veiligheid, veiligheid."

Migratie

"Pieter De Crem sprak duidelijke taal. Onze Minister van Binnenlandse zaken. Zijn oproep samengevat? We moeten terug naar het beleid van Theo Francken.

Maar Mevrouw De Bock ziet dat anders. Zij vindt dat ze het recht heeft om de aanpak zomaar om te gooien. Ook al is zij vandaag minister in lopende zaken.

Het gevolg? De asielfactuur loopt op. Mevrouw De Block vroeg (1) in februari al 62 miljoen euro. Enkele maanden later (2) nogmaals 32 miljoen euro. En vandaag staat Mevrouw De Block hier opnieuw om (3) nog eens 40 miljoen euro te vragen. In totaal: 134 miljoen euro. 134 miljoen bovenop de 261 miljoen die Fedasil normaal al krijgt. Een stijging met 50%.

134 miljoen. Dat is de factuur van een regering die nieuw beleid voert, ook al is ze in lopende zaken. En dat is gewoon niet juist.

Ik deel de mening van OpenVLD collega Egbert Lachaert: als we een shutdown van de overheid willen vermijden, moeten we ministers aanzetten tot budgettaire soberheid. Het is alleen jammer dat het net OpenVLD minister De Block is, die als eerste de begroting verder doet ontsporen.

Geef ons maar de meer eerlijke analyse en houding van Pieter De Crem. Die vindt u ook terug in onze amendementen. Zo keren we terug naar het strakkere beleid van Theo Francken."

Soberheid

"De regering is gevallen, en wat is het eerste wat is gebeurd? Alle staatssecretarissen kregen een upgrade. Ze werden allemaal minister. Met een hoger loon, een groter kabinet, meer prestige. Dat was nodig om de taalpariteit te herstellen.

Hetzelfde argument werd recent gebruikt om de vertrokken Kris Peeters te vervangen. De mini-regering had ook voor een ander signaal kunnen kiezen. Een Franstalige minister had ook kunnen aanbieden om staatssecretaris te worden. Dan was de pariteit ook hersteld.

Wat meer politieke bescheidenheid, soberheid, ook dat was één van de duidelijke boodschappen op 26 mei. Net daarom vinden wij het opmerkelijk dat deze begroting met voorlopige twaalfden meer loon wil geven aan de ministers, hen ook heel wat extra middelen wil geven voor medewerkers en experten.

Kijk, natuurlijk brengt de val van de regering in december ook een aantal kosten mee. En die kosten moeten worden gedragen, dat is juist. En natuurlijk moet ook een regering in lopende zaken over voldoende competente medewerkers beschikken. Alexander De Croo bijvoorbeeld. Ik verwacht niet dat zijn medewerkers ontwikkelingssamenwerking, zomaar plots experten Belgische fiscaliteit worden.

Dus ja, het is normaal dat wat nieuwe mensen worden aangeworven. N-VA wil daar zelfs ook budget voor voorzien. Maar het is niet normaal dat alles doet uitschijnen dat de restregering meer wil doen dan dat, dat zij ook nieuw beleid wil voeren, in plaats van enkel de lopende zaken te beheren.

En dan is er ook die indexering van uw lonen, is dat nu echt nodig? Ik weet ook wel dat dat wettelijk is voorzien, maar u zou ook een politiek signaal kunnen geven. Dat die loonsverhoging nu politiek niet op het gepaste moment komt. Terwijl u in lopende zaken zit.

Trouwens ook de monarchie, die kan rekenen op een indexering en dus 61.000 euro extra zou ook kunnen nadenken over hoe ze wat meer soberheid zou kunnen tonen. In de commissie hebben wij alvast voorgesteld dat de koning die middelen gebruikt om een reeks kosten van de regie der gebouwen over te nemen."

Vlaams Nationaal

"Op 26 mei is er in Vlaanderen ook gestemd voor meer respect. Meer respect voor de Vlaamse democratie en voor de Vlamingen in Brussel. Ook hier duikt plots een symbooldossier op in deze voorlopige twaalfden.

Jarenlang bewandelde minister Jan Jambon een duidelijke lijn over de ambtenaren in Brussel. Kunnen zij een tweetaligheidspremie krijgen? Ja, op voorwaarde dat ze kunnen bewijzen dat zij een taalattest hebben behaald.

Vandaag wordt plots zomaar € 32 miljoen vrijgemaakt voor taalpremies. N-VA wil het bewijs zien dat alleen maar premies zullen worden uitgereikt aan ambtenaren die kunnen bewijzen tweetalig te zijn. Wij zijn alvast vragende partij om het Rekenhof hierop controle te laten uitoefenen."

Veiligheid, veiligheid en veiligheid

"Als er één iets is wat we wél onmiddellijk zouden moeten doen: dan is dat nog meer investeren in onze veiligheid en onze politie. Dat kan ook, zelfs zonder de begroting verder te bezwaren.

Hoe? Door wat meer flexibiliteit, wat meer vertrouwen te geven aan onze politie. Vandaag bestaat het budget van de Federale politie voor 85% uit personeelskredieten, 13% werking en maar 2% investeringen. En dat laatste moeten we optrekken, niet door het totaalbudget voor de politie te verhogen, maar wel door wat met de middelen te schuiven. Ook daar hebben we een amendement voor.

Een sterkere politie, meer veiligheid, meer investeringen. Door onze politie meer te vertrouwen.

7 maanden. Zo lang is deze regering al in lopende zaken. 5 maanden omdat er geen vervroegde verkiezingen mochten komen, 2 maanden omdat de grootste Waalse partij weigert om aan tafel te gaan, om te spreken met de grootste Vlaamse partij. En intussen hebben we een regering die zich gedraagt alsof er niets aan de hand is. Dit is niet normaal.

Lopende zaken geeft u niet het recht om nieuw beleid te voeren. Lopende zaken geeft u niet het recht om een asielcrisis uit te lokken. Het geeft u niet het recht om Franstalige cadeautjes uit te delen in Brussel. Lopende zaken geeft u niet het recht om Europees vanalles te verkondigen zonder hierover eerst het debat te voeren, hier in dit parlement. Het geeft u niet het recht om internationale postjes te bedisselen en uit te delen.

Lopende zaken komt integendeel wel met een verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid voor de regering: om ervoor te zorgen dat het lopende beleid wordt verder gezet. En, nog veel belangrijker, een verantwoordelijkheid voor het parlement: het is aan ons om voorstellen voor nieuw beleid, hervormignen en besparingen te lanceren, te bespreken én te stemmen, aan ons. Niet aan de regering in lopende zaken.

Met onze amendementen vragen wij om net naar die verantwoordelijkheid terug te keren. Niets meer, niets minder. Zodat het parlement de leidende stem wordt. En zodat de regering zich gaat gedragen naar wat ze is. U bent geen volwaardige regering, “Ceci n’est pas un gouvernement”, maar een regering in lopende zaken."

---

Sander Loones

N-VA parlementslid

Kamer van Volksvertegenwoordigers

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is