Er is heel wat kritiek op de burgerbevraging. Te complex, te veel scrollen. Simpelweg niet toegankelijk. In de Kamer van Volksvertegenwoordigers vroeg Sander Loones de eerste resultaten op bij ministers Verlinden en Clarinval. “En die liggen inderdaad erg laag”, stelt Loones vast. "De cijfers van de eerste week tonen aan dat amper 6.000 Vlamingen (0,11 procent), 2.300 Walen (0,08 procent) en 1.000 Brusselaars (0,10 procent) erin slaagden om het kluwen aan vragen te beantwoorden. De bevraging nodigt dan ook totaal niet uit om deel te nemen.” 

Torenhoge drempels

De deelname wordt nog bemoeilijkt door verschillende technische drempels. “Zo slaagden slechts 12.000 mensen erin zich te registreren en daarvan konden er ongeveer 3.000 zelfs niet antwoorden op een concrete vraag”, stelt Loones. “Uiteindelijk raakten slechts 9.300 personen over de torenhoge drempels. Wie dit probeert te verkopen als een ‘brede nationale brainstorm’ doet de waarheid onrecht aan.”

De bevraging loopt nog een kleine vijf weken, tot 5 juni.