Eerlijke handel op een robuuste Europese markt

Door Sander Loones op 6 december 2017, over deze onderwerpen: Economie, Europees Parlement, Europese Commissie, Europese handel
containers

De EU-lidstaten, het Europees Parlement en de Commissie gaan een aantal instrumenten die onze handel beschermen, aanpassen aan de moderne realiteit. Dat is belangrijk om bedrijven concurrentiëler te maken en bijkomende jobs te creëren. Europarlementslid Sander Loones is blij met het akkoord: “Vlaanderen is een handelsnatie, Europa een handelscontinent. Protectionisme zou een ramp zijn voor onze economie, maar we mogen ook niet naïef zijn.”

Europa gaat globale uitdaging aan

Een modernisering van de regels drong zich op want die waren de voorbije twintig jaar amper aangepast. En dat terwijl landen als China zich te vaak aan oneerlijke handelspraktijken bezondigen. Met deze brede herziening van de Europese handelsbescherming en het eerdere akkoord over dumping, gaat  Europa de nieuwe globale uitdagingen met open vizier aan. Er komt een gelijk speelveld om handel zo correct en eerlijk mogelijk te laten verlopen.

Kortere en duidelijkere procedures zijn een pijler van het nieuwe beleid, maar lidstaten kunnen ook in specifieke gevallen hogere heffingen opleggen of (na een onderzoek) de terugbetaling van heffingen eisen. Bovendien is er speciale aandacht voor de kleinere ondernemingen. Een helpdesk zal kmo’s alle nuttige informatie verstrekken en hen helpen de nodige handelsbeschermingsprocedures op te starten.

Gelijkspeelveld voor vrijhandel

“Onze handel maakt ons sterk”, besluit Sander Loones. “Maar ook Vlaamse producenten ondervinden oneerlijke concurrentie door de dumping van bijvoorbeeld goedkoop Chinees staal of keramiek. Met de vernieuwde wetgeving kunnen we oneerlijke handelspraktijken beter aanpakken. Dat moet leiden tot een robuuste Europese markt die open staat voor de wereld en waar iedereen met gelijke middelen handel kan voeren.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is