Enkel Europees realisme kan snelle financiële ambitie garanderen

Door Sander Loones, Anneleen Van Bossuyt op 6 april 2020, over deze onderwerpen: Financiën, Europees beleid, Coronacrisis
Europese commissie

“We moeten elkaar helpen in de Europese Unie. Omdat dat juist en nodig is én omdat het financieel verstandig is om zo de stabiliteit van de ganse Unie en van onze eigen economie te beschermen”, stelt N-VA-Kamerlid Sander Loones. De Europese Raad slaagt er niet in een Europese financiële respons op COVID-19 te bepalen. “Het stoort mij daarom enorm dat sommigen deze crisis ideologisch willen misbruiken. Gevolg is dat Italië te lang op noemenswaardige steun moet wachten.”

Coronafonds met gepaste criteria

“De Europese Investeringsbank en de Europese Centrale bank leveren uitstekend werk. Zij staan nu al klaar om te helpen. De Europese Commissie geeft intussen toe dat haar eerste verdeling van het Coronafonds van 34 miljard euro moet worden bijgestuurd en met meer gepaste criteria moet worden verdeeld, zoals de N-VA als enige Vlaamse partij aanklaagde”, vindt N-VA-Kamerlid Anneleen Van Bossuyt. De Europese Commissie werkt ook een voorstel uit om tijdelijk werkloosheidsuitkeringen te herverzekeren in sterk getroffen regio’s.

Coronabonds of ESM?

N-VA-Kamerlid Sander Loones vraagt zich af of de ministers van Financiën een akkoord vinden over de realistische en snelle aanpak door kredietlijnen via het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) te operationaliseren, of dat de pleitbezorgers voor een nieuw gemeenschappelijk schuldinstrument, zogenaamde euro- of coronabonds, blijven volharden. “Ook in België zijn er politici die blijven pleiten voor coronabonds”, weet Loones. “Guy Verhofstadt en Conner Rousseau hebben hun wensdroom dit weekend nogmaals herhaald. Ook politici van PS, Ecolo en Groen willen die richting uit. Beseffen zij dan niet dat dergelijke eurobonds niet de snelle hulp kunnen bieden die Italië en Spanje nu zo hard nodig hebben?” Ook expert Klaus Regling stelt duidelijk dat daadkrachtige oplossingen op korte termijn via bestaande mechanismes zoals het ESM komen.

Onduidelijk standpunt van Belgische regering

Het standpunt van de Belgische regering is onduidelijk. Premier Wilmès ondertekende op 25 maart een brief aan de Europese Raadsvoorzitter die leest als pleidooi voor coronabonds. “Ik interpelleerde de premier er donderdag over in de Kamer. Haar antwoord? Dat het niet haar bedoeling was om coronabonds te bepleiten. Al hield ze tegelijk nog een slag om de arm”, stelt Loones.

Resolutie schept klaarheid

“We zitten met een minderheidskabinet dat warm en koud blaast. En met een parlement dat geen duidelijkheid verschaft. Daarom hebben wij een resolutie voorbereid die klaarheid moet scheppen. We vragen alle partijen mee kleur te bekennen. De N-VA kiest alvast voor de grondige én snelle aanpak. En dus voor de activering van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM)”, besluiten Loones en Van Bossuyt. De resolutie van Sander Loones en Anneleen Van Bossuyt vindt u integraal hier.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is