Twaalf landen komen onder nauwer toezicht van de Europese Commissie te staan. België is daar niet bij. De federale regering gebruikt dat feit om haar begrotingswerk als ‘redelijk geslaagd’ te verkopen. Maar de volledige Europese analyse laat een ander beeld zien.

‘Kampioen’ in lage groei

De Europese Commissie becijfert het economisch herstel in gans Europa. “Alle EU-landen zullen in 2022 sterker groeien dan België”, merkt Loones op. Gemiddeld wordt 4,3 procent economische groei verwacht in de Eurozone, terwijl die in België slechts 2,6 procent zal zijn. Alle andere lidstaten doen beter dan België.

‘Kampioen’ in hoge schulden

“Als je de schuldkampioenen Griekenland, Italië, Frankrijk en België vergelijkt, valt op dat enkel en alleen in België de schuld zal stijgen”, zegt Loones. “Ook in 2023 verwacht de Europese Commissie een verdere stijging.” Daarmee zit België overigens in een zeer kleine groep van maar vier landen waar de staatsschuld zal toenemen volgend jaar: België (113 %), Estland (20 %), Letland (50 %) en Malta (62 %). Maar waar die drie andere landen hun schuldgraad onder controle hebben, zit België daar ruim boven.

‘Kampioen’ in begrotingstekorten

5,1 procent in het rood. Dat verwacht Europa van de Belgische begrotingen in 2022. “Daarmee tekenen we Zuid-Europese cijfers op”, stelt Loones vast. Net als in België lopen ook de tekorten van Spanje, Frankrijk, Malta en Italië op boven de 5 procent. De Noord-Europese landen scoren nu al onder de drempel van een tekort van 3 procent. Nederland zit bijvoorbeeld op 2,1 procent, een groot contrast met België. “Opvallend is dat zelfs Griekenland betere cijfers dan België kan voorleggen. Daar zal het tekort 3,9 procent bedragen”, besluit Loones.