Europese burgers hebben recht op een sterkere trendbreuk

Door Sander Loones op 2 mei 2018, over deze onderwerpen: Europees beleid, Brexit, Europees Parlement, Europese Commissie
Europa

Europese burgers hebben recht op een sterkere trendbreuk bij de opmaak van de Europese begroting. Europarlementslid Sander Loones wil dat Europa de kosten van de brexit enerzijds en de nieuwe Europese uitdagingen anderzijds gescheiden houdt. “Het zou geloofwaardiger zijn om de brexit-factuur volledig op te vangen met besparingen. En pas daarna de discussie te starten over eventuele nieuwe taken voor de EU”, zegt Sander Loones.

Op één hoop

De Europese Commissie wil de bijdragen door de lidstaten verhogen. Zo wil ze het budgettaire gat van de brexit aanpakken én middelen vrijmaken voor nieuwe uitdagingen. Voor Vlaanderen en België zou het om minstens 600 miljoen euro per jaar gaan. “Dat de lidstaten meer moeten betalen, is de constante in de plannen van het Europees Parlement en van de Commissie. De brexit en de nieuwe uitdagingen worden op één hoop gegooid”, legt Europarlementslid Loones uit.

Stevige buitengrenzen

Sander Loones is het ermee eens dat de EU bijkomend moet investeren in de inperking van migratie, veiligheid en een jobvriendelijk klimaat. Hij verwelkomt alvast de extra middelen voor Frontex, het Europees Grenswachtagentschap. “Met 10.000 in plaats van 1.200 Frontex-medewerkers zet Europa eindelijk meer in op stevige buitengrenzen. Tegelijk moeten we er nu ook voor zorgen dat die mensen hun werk serieus kunnen doen. En dus moet deze extra investering gepaard gaan met de invoering van pushbacks, het instellen van een strikte maximumlimiet, meer en betere opvang in de herkomstregio’s”, vertelt Sander Loones.

Geldkraan toe

Maar meer investeren betekent niet noodzakelijk een groter budget, meent Loones. Met name in domeinen waar de EU overbodig blijkt en programma’s achterhaald zijn, moet de geldkraan worden dichtgedraaid. “Dat de Commissie ons pleidooi voor een efficiënter gebruik van het belastinggeld meer en meer bijtreedt, is een goede zaak. Dat lijkt me ook niet meer dan logisch. Alles staat of valt met een effectieve handhaving van de regels. De recente moord op de Slovaakse journalist Jan Kuciak toont aan dat in sommige landen corrupte lieden de EU als een verlokkelijke melkkoe beschouwen én gebruiken. Dat misbruik moet stoppen. Als Europa de correcte besteding van zijn uitgaven niet kan garanderen, ondergraaft het zijn eigen draagvlak.” 

Landbouwbeleid herzien

Ook het landbouwbeleid van de EU dient grondig herzien, vindt Europarlementslid Loones. “Moeten onze Vlaamse landbouwers sterker worden gesteund? Ja. Is dat mogelijk met dit Europees landbouwbeleid? Neen. Recent bleek nochtans hoe dat wel zou kunnen. De Europese Commissie becijferde zélf wat er zou gebeuren als de Europese financiering van inkomenssteun voor boeren met 30 procent opnieuw naar de lidstaten zou verschuiven. Resultaat? België zou maar liefst  2,9 miljard euro minder moeten betalen voor het Europees meerjarenbudget. Met dat geld zouden wij onze landbouwers niet alleen kunnen compenseren, maar zelfs sterker kunnen steunen dan vandaag.”

Europese solidariteit

Jammer genoeg komt die hervorming er niet. De Commissie trok haar staart in. “Dat is slecht nieuws voor onze landbouwers én voor onze belastingbetalers. Waarom moeten die hun centen jaar na jaar zien vertrekken naar verschillende Oost- en Zuid-Europese landen die inmiddels ook hogere groeicijfers kunnen voorleggen? Het zijn altijd dezelfde landen die moeten betalen, en dezelfde die krijgen. Bovendien komt de steun op die manier niet terecht bij de lidstaten die écht achterblijven. Als dat Europese solidariteit is…

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is