Een begroting opstellen in onzekere crisistijden is niet evident. Voorspellingen zijn moeilijk te maken, cijfers wijzigen snel. “Net daarom roept de N-VA op tot budgettaire voorzichtigheid”, stelt Loones. “We wéten dat de brexit vlak voor de deur staat. Een 'no deal' betekent 3,2 miljard euro exportverlies, bij een ‘last minute deal’ is dat 1,6 miljard. We weten dat allemaal, maar paars-groen sluit de ogen. Ze doet alsof een internettaks en een minimale belasting van multinationals de budgettaire oplossing zullen brengen. Maar volgens haar eigen cijfers brengen die samen maar 400 miljoen op vanaf 2023, terwijl de facturen voor pensioen, gezondheidszorg, veiligheid,… in de miljarden lopen. Vivaldi probeert een zeepbel te verkopen: schone schijn maar binnenin enkel lucht.”

Europese Commissie waarschuwt Belgische regering

Net vandaag maakte de Europese Commissie haar analyse bekend over de Belgische begroting. Zij verwacht dat het tekort in 2020 en 2021 hoger zal liggen dan de regering beweert. “De commissie bevestigt de N-VA-analyse”, stelt Loones. “Volgens de Commissie schat de regering de fiscale inkomsten in 2020, de sociale uitgaven in 2021 en de impact op de staatsschuld te positief in.” Wat opvalt, is dat de Commissie België in een groep plaatst met Frankrijk, Griekenland, Italië, Portugal en Spanje. Die krijgen de extra waarschuwing om de houdbaarheid van hun begroting op middellange termijn niet uit het oog te verliezen.

Alarmsignalen op rood

“De regering-De Croo lijkt inderdaad budgettair sérieux te missen”, vult Kamerlid Wim Van der Donckt aan. Daarom stelde de N-VA voor om de budgettaire tabel te laten controleren door de Nationale Bank van België. Die heeft als opdracht de financiële stabiliteit te helpen verzekeren en kan dus de geloofwaardigheid van de cijfers toetsen. “Ik zie het nu al voor me”, vervolgt Van der Donckt. “Binnen enkele jaren zal men zeggen ‘hadden we dat maar vooraf geweten’. De alarmsignalen staan nu al op rood, laat ons er nú al mee aan de slag gaan. Helaas hebben de paars-groene partijen ons voorstel weggestemd. Een onafhankelijke controle van de Nationale Bank durven ze blijkbaar niet aan.”

Federale overheid leeft boven haar stand

Opvallend is ook dat de staatssecretaris van Begroting De Bleeker tussen de lijnen van haar uiteenzetting vandaag liet verstaan dat de federale cijfers rood kleuren omdat de financiering van de deelstaten te sterk zou stijgen. “Dat is al te gek”, stelt Loones. “De staatssecretaris lijkt te zijn vergeten dat de zesde staatshervorming weliswaar extra bevoegdheden overhevelde naar de deelstaten, maar daar slechts 87,5 procent van de daarbij horende federale middelen aan koppelde. De deelstaten hebben dus al stevig moeten besparen, het is de federale overheid die boven haar stand leeft.”

Dat valt ook op wanneer je de kosten van de ministeriële kabinetten bekijkt, zegt Kamerlid Joy Donné. “De totale kabinetskredieten stijgen fors tot 63 miljoen. Dat is 7 miljoen duurder dan de vorige Zweedse regering, toen met de N-VA. En wat al helemaal verbaast, is dat het kabinet van minister van Pensioenen Lalieux (PS) 3,358 miljoen zal kosten, terwijl dat maar 2,262 miljoen was bij de Zweedse pensioenminister Bacquelaine. Ja, ze heeft een beperkt aantal extra bevoegdheden, maar die kunnen een stijging met 1 miljoen moeilijk verantwoorden. We moeten extra investeren in onze laagste pensioenen, niet in de minister van Pensioenen.”

Vlaamse belastingbetaler draait op voor paars-groene facturen

Op één punt is het regeerakkoord wél erg duidelijk. Paars-groen stelt expliciet dat, wanneer er budgettaire tekorten zijn, die zullen worden dichtgereden door te besparen op de uitgaven (eenderde van de inspanning), nóg extra te belasten (eenderde) en “diverse maatregelen” te nemen (eenderde), wat geregeld verdoken belastingen zijn. “Heel wat extra belastingen komen eraan, dat zagen we de laatste weken al. Paars-groene facturen die vooral door de Vlamingen mogen worden betaald. Dat krijg je met een regering die enkel een meerderheid heeft in Wallonië en niet in Vlaanderen”, besluit Loones.