Het is geen geheim dat de luchthaven van Zaventem een belangrijke rol speelt voor de Vlaamse economie en de tewerkstelling van zijn inwoners. Maar sinds de regionalisering van alle andere luchthavens op het Vlaams en Waals grondgebied, zoals die van Antwerpen, Charleroi en Oostende, wordt ze vooral geconfronteerd met een ongelijk speelveld.

Geen enkele ambitie

Toch toonde de regering-De Croo geen enkele ambitie om de positie van de luchthaven van Zaventem te versterken. In het regeerakkoord staat zelfs maar een kleine alinea over de luchthaven van Zaventem, specifiek over de geluidshinder. Nochtans is de luchthaven verantwoordelijk voor het grootste deel van de 6 miljard euro en 60.000 voltijdse medewerkers die onze luchtvaarsector bijdraagt aan onze economie.

“De federale regering behandelt  ‘Brussel Nationaal’ als tweederangs. Dat bewijst het dossier van het Entry-Exit-System waar men schromelijk laat is met de aanbestedingen, de zwakke interconnectiviteit via het spoor en het tekort aan luchthavenpolitie. Als klap op de vuurpijl worden er vuile politieke spelletjes gespeeld om het voorzitterschap van de raad van bestuur van Brussels Airport. Een puur politieke afrekening door een regering die prat gaat op ‘nieuwe politieke cultuur’,” aldus Theo Francken.

Tekort arbeidskrachten oplossen, mobiliteit vlot trekken

Een regionalisering zou niet alleen de economische toekomst van de luchthaven ten goede komen, maar ook zorgen voor een efficiënter beleid. Het Vlaams Gewest is namelijk niet bevoegd voor het beleid in de luchthaven, maar wel voor alle uitdagingen die de aanwezigheid van de luchthaven met zich meebrengt. Bijvoorbeeld een verstoorde ruimtelijke ordening, geluidshinder en verkeersknopen.

“Dankzij een regionalisering zouden we elke beslissing over de luchthaven meteen kunnen aftoetsen aan de noden en bezorgdheden in de omgeving”, legt Sander Loones uit. “We kunnen niet langer accepteren dat federaal bepaalt en Vlaanderen de prijs betaalt.”

“Daarnaast kampt de luchthaven al jaren met twee grote uitdagingen: mobiliteit en het vinden van voldoende arbeidskrachten. Door de luchthaven van Zaventem Vlaams te maken zal er efficiënter kunnen gewerkt worden aan activering en het invullen van de vacatures én rond openbare werken, beide zijn immers al Vlaamse bevoegdheden,” vervolgt Sander Loones.

Een beter evenwicht

De laatste tijd bereiken ons eveneens heel wat berichten over stakingen, overbelast grondpersoneel en bijgevolg veel geschrapte vluchten voor de reizigers. De N-VA gelooft erin dat een regionalisering ook daar soelaas kan brengen.

“Als Zaventem de regionale luchthavens vervoegt, dan geeft ons dat de instrumenten om ook efficiënter aan de slag te gaan. Zo gebruiken we de capaciteit van deze luchthavens optimaal waardoor we meer rekening houden met bijvoorbeeld het grondpersoneel dat op piekmomenten toch echt te veel onder druk komt te staan. We spelen elk van de luchthavens dan uit op de sterke punten, wat in het voordeel is van iedereen. Regionalisering betekent dus ook een flexibeler en efficiënter luchthavenbeleid in het voordeel van het personeel én de reiziger”, voegt Kamerlid Bert Wollants toe.

Waar wachten we op? 

Een regionalisering vraagt ten slotte geen gemorrel in de grondwet. “Het gaat hier om een bevoegdheid die we kunnen overdragen via een bijzondere wet. De hervorming kan plaatsvinden zonder ook maar enige wijziging in de grondwet. Dus waar wachten we op?”, besluit Sander Loones.