Meer West-Vlaanderen in Brussel

Door Sander Loones op 6 maart 2020, over deze onderwerpen: 9/ West-Vlaanderen

West-Vlaanderen bloeit. Dat tonen de cijfers ook aan. Onze provincie heeft de laagste werkloosheid en de hoogste werkzaamheidsgraad in Vlaanderen. Bovendien is het dé winkelprovincie bij uitstek met het hoogst aantal handelspanden en telt ze de meeste zelfstandigen. Kortom, we hebben nood aan ‘méér West-Vlaanderen’. Alleen zo kunnen we aansluiten bij de Europese top.

LAAGSTE WERKLOOSHEID

De West-Vlaamse werkloosheidscijfers liggen nu al geruime tijd onder de 5%. Geen enkele Vlaamse provincie doet beter. Tegelijk zijn de Vlaamse provinciale verschillen relatief klein. De grootste verschillen? Die zie je tussen de deelstaten. De werkloosheid in Vlaanderen is 3,4% (derde kwartaal 2019), maar loopt in Wallonië op tot 7% en in Brussel zelfs 12,6%. Als de andere provincies, voornamelijk in Wallonië, even goede resultaten zouden boeken als West-Vlaanderen, dan zou dit ons alvast een pak geld besparen.

HOOGSTE WERKZAAMHEIDSGRAAD

West-Vlamingen zijn noeste werkers. Het is een cliché dat bevestigd wordt in de cijfers. De Vlaamse regering Jambon I wil een werkzaamheidsgraad realiseren van 80%. In West-Vlaanderen halen we dat al. In 2018 stond ons resultaat op 79,6% bij de 25-64-jarigen in onze provincie.

De Vlaamse werkzaamheidsgraad voor de 20-64-jarigen bedroeg eind 2019 zo’n 76%. In Wallonië was dat maar 64,2% en in Brussel 61,8%. Als in Wallonië en Brussel evenveel mensen aan het werk waren als in Vlaanderen dan was er nu geen begrotingstekort. Met West-Vlaanderen opnieuw als beste voorbeeld voor het hele land!

ONDERNEMERSBLOED

De meeste zelfstandigen in Vlaanderen? Die vind je in West-Vlaanderen. Ondernemen zit duidelijk in de West-Vlaamse lucht. De andere Vlaamse provincies doen het uitstekend met resultaten tussen de 13 en 14%, het aandeel zelfstandigen ligt in onze kustprovincie zelfs nog hoger met 16%. Ook hier draagt onze provincie haar steentje bij aan een welvarender Vlaanderen.

DE WINKELPROVINCIE

Bovendien is West-Vlaanderen dé winkelprovincie bij uitstek. Per 1000 inwoners telt West-Vlaanderen 24,09 handelspanden. Geen andere provincie doet beter! Het zijn onze winkels, van lokale buurtwinkel tot grotere keten, die welvaart creëren en mensen aan het werk stellen. Laat ons die dan ook ten volle ondersteunen!

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is