N-VA wil bazooka van 70 miljard euro om economie en welvaart te vrijwaren

Door Sander Loones, Johan Van Overtveldt op 19 maart 2020, over deze onderwerpen: Federale begroting, Coronacrisis
Begroting, geld en rekenmachine

“We moeten een bazooka inzetten om onze economie en onze welvaart te vrijwaren.” De N-VA vraagt bij monde van Kamerlid Sander Loones een noodplan van 70 miljard euro, waarvan 40 miljard euro in een op te richten garantiefonds. Hij betreurde ook het gebrek aan gedragen leiderschap om de coronacrisis de baas te kunnen.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers stemde deze middag een nieuwe schijf van voorlopige twaalfden. In elk crisisbeheer moet erover gewaakt worden dat zekerheid wordt geboden aan de mensen en de machine blijft draaien. Tegelijk moet daadkracht worden getoond met passende beleidsmaatregelen. “Door deze begroting te stemmen, doen we beide”, stelt Loones. “We garanderen dat er voldoende budget is voor medische zorgen, voor ziekenhuizen, mondmaskers en de aankoop van extra beademingstoestellen. Ook geven we zekerheid dat pensioenen en andere uitkeringen zullen worden betaald. Dat er geld is voor politie, voor justitie en veiligheid, enzovoort.”

Ondernemingen steunen

Maar er zal meer nodig zijn, vult Europarlementslid en voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt aan. “N-VA wil een noodplan van 70 miljard euro, waarvan 40 miljard euro als garantiemechanisme. Ondernemingen die door omstandigheden minder vlot toegang hebben tot kredietverstrekking, omdat ze bijvoorbeeld een wat zwakkere rendabiliteit en/of een minder stevige balansstructuur hebben, moeten we met dit garantiefonds steunen. Ik denk onder meer aan snel groeiende bedrijven, ondernemingen in herstructurering en bedrijven die recentelijk zware investeringen deden.”

Gebrek aan leiderschap

Sander Loones wees er in het debat op dat het Belgische crisisbeheer helaas met een extra probleem kampt: een gebrek aan gedragen leiderschap. “In een crisis moet het leiderschap best onbetwist zijn. En dat is vandaag niet het geval. Er zijn in dit land machten aan het werk die deze crisis misbruiken om op een slinkse manier een regering te vormen die géén draagvlak heeft in Vlaanderen. De Belgische regering mist daardoor legitimiteit. Dat vaststellen is geen politiek spelletje, maar gaat net naar de essentie van elk crisisbeheer. Wie in een noodsituatie geloof wil uitstralen, moet geloofwaardig zijn.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is