Na de Brusselse rekeningen beoordeelt Rekenhof ook de federale cijfers als ruim ondermaats

Door Sander Loones op 10 december 2021, over deze onderwerpen: Federale begroting
Geld en grafieken

De federale rekeningen bevatten "te veel significante onzekerheden en tekortkomingen” en dus onthoudt het Rekenhof zich ervan een oordeel over de jaarrekening 2020 van de federale Staat uit te spreken. Een scherp oordeel dat er komt omdat het Rekenhof "geen voldoende en toereikende controle-informatie kon verkrijgen”. N-VA-parlementslid Sander Loones: “Enkel de Vlaamse rekeningen werden door het Rekenhof grotendeels goedgekeurd. De algemene rekeningen van het Waalse gewest en de Franse Gemeenschap kregen een afkeurend oordeel. En na de Brusselse rekeningen, moet nu ook de federale overheid het met een “onthouding” stellen. Dat is eigenlijk nog erger. Het toont aan dat zij zelfs niet in staat zijn voldoende informatie te bezorgen om de kwaliteit van de rekeningen te beoordelen…”

De jaarrekeningen van de overheid certificeren, het is een nieuwe opdracht voor het Rekenhof. Voor het eerst beoordeelt het Rekenhof zo de jaarrekening van de federale overheid. Deze opdracht vloeit voort uit de omzetting van een Europese richtlijn die een onafhankelijke audit van de overheidsboekhouding oplegt. Het Rekenhof kan goedkeuren, afkeuren of zich onthouden.

Rekenhof heeft onvoldoende informatie om zelfs maar aan evaluatie te beginnen

“Onthouding is eigenlijk de strafste uitspraak”, stelt Loones. “Het betekent dat het Rekenhof zelf niet over de noodzakelijke informatie beschikt om zich uit te spreken over de kwaliteit van de rekeningen. Dat ze zelfs niet aan de evaluatie kan beginnen dus…" Zo werden inkomsten niet volledig geboekt, is er geen volledig beeld van de diplomatieke bezittingen in het buitenland, zijn bepaalde personeelskosten, bankrekeningen, postrekeningen en kassen niet opgenomen op de balans en beheerst de FOD Volksgezondheid de opvolging en waardering van zijn voorraden, vooral aangelegd in het kader van de COVID-19-crisis, niet.

Gaspedaal mag fors ingeduwd worden

Staatssecretaris van Begroting Eva De Bleeker gaf eerder aan een prioriteit te willen maken van correctere rekeningen. Het Rekenhof bevestigt dat dit broodnodig is. “Alle steun daarvoor”, zegt Loones toe. “Ik hoop alvast dat de staatssecretaris zich daarbij niet laat inspireren door de vorige federale begrotingsministers, sinds 2009 allemaal van liberale signatuur. In Brussel zijn de rekeningen zelfs al 22 jaar in blauwe handen. De Bleeker nam alvast de eerste positieve acties, een goede zaak. Het Rekenhof toont aan dat het gaspedaal fors mag worden ingeduwd."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is