De jaarrekeningen van de overheid certificeren, het is een nieuwe opdracht voor het Rekenhof. Voor het eerst beoordeelt het Rekenhof zo de jaarrekening van de federale overheid. Deze opdracht vloeit voort uit de omzetting van een Europese richtlijn die een onafhankelijke audit van de overheidsboekhouding oplegt. Het Rekenhof kan goedkeuren, afkeuren of zich onthouden.

Rekenhof heeft onvoldoende informatie om zelfs maar aan evaluatie te beginnen

“Onthouding is eigenlijk de strafste uitspraak”, stelt Loones. “Het betekent dat het Rekenhof zelf niet over de noodzakelijke informatie beschikt om zich uit te spreken over de kwaliteit van de rekeningen. Dat ze zelfs niet aan de evaluatie kan beginnen dus…" Zo werden inkomsten niet volledig geboekt, is er geen volledig beeld van de diplomatieke bezittingen in het buitenland, zijn bepaalde personeelskosten, bankrekeningen, postrekeningen en kassen niet opgenomen op de balans en beheerst de FOD Volksgezondheid de opvolging en waardering van zijn voorraden, vooral aangelegd in het kader van de COVID-19-crisis, niet.

Gaspedaal mag fors ingeduwd worden

Staatssecretaris van Begroting Eva De Bleeker gaf eerder aan een prioriteit te willen maken van correctere rekeningen. Het Rekenhof bevestigt dat dit broodnodig is. “Alle steun daarvoor”, zegt Loones toe. “Ik hoop alvast dat de staatssecretaris zich daarbij niet laat inspireren door de vorige federale begrotingsministers, sinds 2009 allemaal van liberale signatuur. In Brussel zijn de rekeningen zelfs al 22 jaar in blauwe handen. De Bleeker nam alvast de eerste positieve acties, een goede zaak. Het Rekenhof toont aan dat het gaspedaal fors mag worden ingeduwd."