Dat België de Europese kwantitatieve begrotingscriteria niet naleeft, is algemeen gekend. Het begrotingstekort is te hoog, de staatsschuld blijft stijgen, structureel wordt te weinig orde op zaken gezet. Wat minder aandacht krijgt, is dat de Europese Commissie daarnaast ook elk jaar aanbevelingen formuleert die de lidstaten moeten uitvoeren. "Opvallend is dat slechts 20 procent van die aanbevelingen daadwerkelijk wordt aangepakt, 80 procent wordt genegeerd," benadrukt Loones.

Onhoudbaar

Eén van de belangrijkste aanbevelingen waar nauwelijks vooruitgang is geboekt, is het beheersen van de overheidsuitgaven. Loones: “Wanneer je als overheid sneller centen uitgeeft dan de welvaart groeit, kom je in de problemen. En net dat gebeurt met de regering-De Croo. De groei van de primaire uitgaven zou lager moeten blijven dan die van het bbp, maar daarin is deze legislatuur totaal geen vooruitgang geboekt. Het rapport van het Rekenhof toont aan dat de overheidsuitgaven daardoor onhoudbaar worden en dat een Europese veroordeling dreigt."

Strafbank lonkt

De Europese Commissie heeft niet enkel kritiek op het aanpakken van de overheidsuitgaven, uit het rapport van het Rekenhof blijkt dat tal van andere hervormingen eveneens uitblijven met Vivaldi. Waaronder het belastingsysteem hervormen, de budgettaire houdbaarheid van de geneeskundige zorg waarborgen, het systeem van belastingen en sociale bijdragen vereenvoudigen en de schuld geloofwaardig verminderen. “Binnenkort voert de EU nieuwe begrotingsregels in. De verplichting om te hervormen zal daarin verankerd worden”, merkt Loones op. “Maar net op dat punt faalt België vandaag dus al. Wanneer die hervormingen straks verplicht worden, zal België op de strafbank belanden. Dat is intussen toch voor iedereen duidelijk.”