Onbegrijpelijk: restregering voorziet meer geld voor asielopvang en minder voor terugkeer illegalen

Door Sander Loones, Theo Francken op 6 maart 2020, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Federale begroting
asielopvang

Fedasil krijgt opnieuw een smak geld bij voor de opvang van asielzoekers, terwijl het budget voor de terugkeer van illegale migranten daalt. De N-VA-Kamerfractie protesteert bij monde van Theo Francken en Sander Loones met klem tegen de begrotingsplannen voor migratie. “Er is geen asielcrisis in Europa, enkel in België is er een acute asielcrisis door het mismanagement van deze restregering. Waar zal dat eindigen?”

Overal bezuinigen, behalve voor asielopvang

De aanhoudend hoge asielinstroom blijft een zware last leggen op de begroting. Opnieuw vraagt minister van Asiel en Migratie De Block bijkomend geld voor de opvang van asielzoekers. Theo Francken wil het roer omgooien. “Om extra opvangcentra te kunnen openen vroeg minister De Block dit jaar al eens 86,8 miljoen euro bij, bovenop de omvangrijke kredieten die aan Fedasil worden toegekend in de normale begroting. Maar zelfs dat blijkt niet genoeg, want nu komt de minister af met een bijkomende verlanglijstje van maar liefst 41,5 miljoen euro voor de komende drie maanden. 250 miljoen euro voor asielopvang op een half jaar terwijl dat normaal het budget is voor een heel jaar.”

De budgetverhoging is volgens Kamerlid Francken een teken van mismanagement. “Er is geen asielcrisis in Europa, enkel in België is er een acute asielcrisis door het mismanagement van deze restregering. Waar zal dit eindigen? Overal moet bezuinigd worden, maar als het over asielopvang gaat dan blijken de bomen plots tot de hemel te groeien. Het roer moet om. We dienen zo snel mogelijk een asielquotum in te lassen om de kosten onder controle te brengen.”

Minister bespaart op terugkeer illegalen

Tegelijkertijd neemt het budget voor terugkeer af, stelt Sander Loones vast “Hoewel de nood aan de terugkeer van illegale migranten nooit hoger was, wordt erop bespaard. Onbegrijpelijk. De restregering roomt 810.000 euro af van het budget voor terugkeer, een beslissing die bij de Dienst Vreemdelingenzaken op ongeloof en frustratie wordt onthaald. Daarenboven blijken de extra drie miljoen euro die wij hadden gevraagd voor de versterking van de Dienst Lang Verblijf op DVZ niet toegekend te zijn. Dat extra geld was ons nochtans beloofd door begrotingsminister Clarinval. Het is ook broodnodig, onder meer om te verhinderen dat visa gezinshereniging worden toegekend zonder onderzoek. Deze restregering laat haar administratie in de steek en daarmee ook de burger.”

“De N-VA zal woensdag amendementen indienen voor minder geld voor asielopvang, meer voor de terugkeer van illegalen en voor een correcte behandeling van verblijfsaanvragen door de administratie. Stop de chaos”, besluiten Theo Francken en Sander Loones.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is