Uit de begrotingscontrole bleek al dat de financiering die de Kamer toekent aan de politieke partijen opnieuw geïndexeerd zal worden. De partijfinanciering door de Kamer bedraagt voor 2022 dan ook meer dan 44 miljoen euro. Daaronder vallen de werkingstoelagen van de politieke fracties die een bedrag aantikken van 10.197.000 euro en de dotaties aan de politieke partijen die op 34.137.000 euro komen.

De federale overheid bepleit zelf een besparing van 1,11 procent.  “Maar dat heeft weinig zin als de bedragen nadien worden aangepast aan de index. Daarom wou ik met mijn wetsvoorstel de automatische indexering structureel afschaffen, zodat de financiering van politieke partijen geleidelijk wordt afgebouwd. Maar dat was buiten de meerderheidspartijen gerekend”, reageert Kamerlid Wim Van der Donckt.

Op één jaar tijd zou het voorstel van Van der Donckt nochtans een besparing van 1.495.000 euro op de partijdotaties betekenen en een besparing van 446.000 euro op de toelagen aan de politieke fracties. “De burger heeft al enorme financiële inspanningen gedaan, onder andere ten gevolge van de Oekraïnecrisis. Het is dus hoog tijd dat de federale overheid hetzelfde doet. De index schrappen zou een eerste logische tegemoetkoming moeten zijn maar  zelfs dat konden ze niet opbrengen”, reageert Van der Donckt verbaasd.

Bovendien komt de regering van premier De Croo haar eigen belofte niet na om eveneens te besparen op de ministeriële kabinetten. Kamerlid Sander Loones: “Vivaldi had beloofd om 1,8 miljoen te besparen op de ministeriële kabinetten, maar realiseert slechts de helft. Er wordt immers opnieuw 927.000 euro extra aan kabinetsuitgaven ingeschreven bovenop de index.”

Van dit laatstgenoemde bedrag gaat er welgeteld 332.000 euro naar de liberale kabinetten. Van de totale budgetstijging van 927.000 euro gaat er zelfs 11 procent naar het kabinet van de premier zelf (105.000 euro).

“Kortom, veel geroep over politieke vernieuwing, maar weinig daden”, besluiten Loones en Van der Donckt.