De regering wou de begroting van 2022 afsluiten met een tekort van 16,6 miljard euro. Dat blijkt nu 20,7 miljard euro te worden. “Op enkele maanden tijd komt er 4 miljard euro extra tekort bij. Een stijging met zo’n 25 procent”, merkt Loones op. “Maar de regering doet niet de minste inspanning om dit bedrag onder controle te krijgen. Er komt geen enkele extra maatregel om bijvoorbeeld meer mensen aan het werk te krijgen. De mini-arbeidsdeal wordt niet opgepompt. Integendeel, de PS wil liever nog minder ambitie."

Gigantische staatsschuld

Vooral de staatsschuld baart grote zorgen. We moeten torenhoge intresten betalen op onze gigantische staatsschuld. Zo’n 6,5 miljard euro dit jaar. “En ook die blijven maar stijgen. Op enkele maanden tijd nu al 206 miljoen extra”, berekent Loones. “Volgens het Rekenhof zullen die intrestlasten onder de huidige hypothesen 9,1 miljard euro bedragen in 2027. Dit is gewoon onhoudbaar.”

Alleen forse interviews

Intussen lezen we in de media de forse verklaringen van staatssecretaris van Begroting De Bleeker. Loones: “Het Rekenhof merkt echter fijntjes op dat de regering zelfs haar eigen regeerakkoord niet respecteert". De jaarlijkse variabele besparingsinspanning die de regering beloofde, wordt zelfs niet uitgevoerd, zegt het Rekenhof. "Letten op de centen doe je niet met forse interviews in kranten, maar door toe te zien op gemaakte afspraken. En door bij te sturen en het ambitieniveau te verhogen. Maar ook daar faalt de regering-De Croo keer op keer”, besluit Loones.