“De regering-De Croo pretendeert een nieuwe politieke cultuur uit te stralen, maar geeft niet bepaald het goede voorbeeld”, stelt N-VA-Kamerlid Sander Loones vast. “Bij haar start pompte ze eerst haar kabinetsuitgaven stevig op met 10 miljoen euro, om dan nu die uitgaven aarzelend iets in te perken."

Besparingsdoelstelling verlaten

Bij de begrotingsopmaak in oktober kondigde premier De Croo aan dit jaar zo’n 1,8 miljoen euro te besparen op de eigen kabinetswerking. “Maar amper enkele maanden later blijkt die doelstelling alweer verlaten”, merkt Loones op. “De nieuwe cijfers tonen aan dat de regering in 2022 uiteindelijk slechts 1 miljoen euro zal besparen op de kabinetten. Met de begrotingscontrole krijgen de kabinetten er toch weer 927.000 euro bij boven op de indexaanpassing die ze ook krijgen. Waarom wordt de afspraak van oktober slechts enkele maanden later zowat gehalveerd?”

De 927.000 euro extra kabinetsuitgaven gaan in hoofdzaak naar de liberale kabinetten (332.000 euro). Van de totale budgetstijging van 927.000 euro gaat zo’n 11 procent naar het kabinet de premier zelf (105.000 euro).