“De jaarrekening 2022 geeft nog altijd geen getrouw beeld van de financiële toestand”, oordeelt het Hof scherp. Het Rekenhof ziet “geen belangrijke verbeteringen bij de voornaamste structurele problemen” en ziet “nog grote ongerijmdheden”, heel wat zaken zijn zelfs “niet of onjuist in de rekeningen geboekt.”

Elk jaar een slecht rapport

Loones: “Elk jaar een slecht rapport van het Rekenhof, en Vivaldi reageert daar gewoon te traag op. Ze verwijzen dan naar een zogenaamd actieplan, maar daarin lees ik enkel een lijst van aanbevelingen. Waar blijven de bijhorende daadkrachtige acties? Waar blijft de inzet om op een serieuzere manier met de rekeningen om te gaan? Wanneer gezinnen zo’n boekhouding zouden bijhouden, zouden ze onmiddellijk worden afgestraft.”