Kosten asielopvang exploderen

Het lakse migratiebeleid van Maggie De Block doet de kosten voor asielopvang exploderen. De federale restregering trok in 2019 in totaal 410 miljoen euro uit voor asielopvang. Dat is maar liefst 148 miljoen euro meer dan aanvankelijk was voorzien. Ook voor volgend jaar zien we een enorme toename in het budget. “Van januari tot maart zou de kost voor asielopvang normaal gezien 65 miljoen bedragen. De regering wil nu 86 miljoen euro extra voorzien. Alleen al in de eerste drie maanden van 2020 reserveert de regering met andere woorden 152 miljoen euro voor asielopvang”, zegt Kamerlid Theo Francken.

Minder geld naar terugkeerbeleid illegale vreemdelingen

“Even opmerkelijk is de daling in het budget voor de terugkeer van illegale vreemdelingen. Normaal gezien voorzag de federale regering 2,5 miljoen euro in de eerste maanden van 2020, maar dat wordt nu plots slechts 1,6 miljoen euro”, aldus Kamerlid Sander Loones.

Nood aan kordater asielbeleid met quota, ontrading en verhoogde terugkeer

“De regering pakt de zaken totaal verkeerd aan. Ze zou mijn beleid moeten voorzetten door in te zetten op een verhoogde terugkeer en minder asielinstroom door quota en sterke ontrading. In de realiteit lijkt ze net het tegenovergestelde te doen”, besluit voormalig staatssecretaris Theo Francken.

Restregering mag haar wil niet opdringen

“Al bijna een jaar is er geen volwaardige federale regering meer. En dus ook geen volwaardige begroting. Tot er een nieuwe regering komt, wordt er gewerkt met een begroting van voorlopige twaalfden. De restregering heeft geen meerderheid in het parlement en mag haar wil dus niet opdringen. Toch probeert ze dat keer op keer op slinkse wijze te doen. Het asiel- en migratiebeleid zijn daar voorbeelden van. Dat moet stoppen”, vult Sander Loones tot slot aan.