Op 25 april 2022 was het zo ver: de regering lanceerde de langverwachte online burgerbevraging nadat die al een jaar vertraging had opgelopen. Het werd geen succes. Slechts 0,2 procent van de beoogde doelgroep nam deel. Een pover cijfer, zeker gelet op het prijskaartje van 2,1 miljoen euro. Ook de verwerking van de resultaten sleepte maanden aan.

Enkel kiesuitslag 2019 was representatief

“Als Vivaldi denkt ‘de toekomst van België’ te kunnen uittekenen op basis van deze resultaten, dan vergist ze zich”, stelt Loones. “De kiesuitslag in 2019 was wél representatief. Maar die lijken de Vivaldipartijen vergeten te zijn.” Enkele cijfers:

  • Slechts 10.512 mensen namen uiteindelijk de moeite om de complexe bevraging te doorworstelen.
  • Vooral hoogopgeleiden hebben deelgenomen (73 procent), mensen met een lager of secundair diploma zijn slechts goed voor 26,7 procent van de antwoorden terwijl zij wel 60,3 procent van de bevolking uitmaken.
  • Vlamingen zijn ondervertegenwoordigd, Walen oververtegenwoordigd.

Wat was nu de meerwaarde?

Ernstige conclusies kunnen uit het rapport alvast niet getrokken worden. Er wordt slechts een overzicht van alle antwoorden gegeven, gegroepeerd in categorieën. “Maar de wetenschappelijke analyse laat helemaal niet toe om er tendensen uit af te leiden. Iedereen kan er zijn waarheid in lezen”, merkt Loones op. “Echt vernieuwende ideeën heb ik ook nog niet ontdekt. De slotvraag is dan ook wat de meerwaarde nu eigenlijk is van deze dure oefening."