Sander Loones over de valse begrotingscijfers van De Croo

Door Sander Loones, Peter De Roover op 18 november 2022, over deze onderwerpen: Federale begroting
Sander Loones

Staatssecretaris De Bleeker nam vandaag ontslag als staatssecretaris van Begroting en wordt opgevolgd door MR-politica Alexia Bertrand. Dat gebeurde nadat er heibel ontstond over de begroting die ze in de Kamer van Volksvertegenwoordigers had ingediend.

Tijdens zijn State of the Union in oktober maakte premier De Croo (Open Vld) zich sterk dat het begrotingstekort structureel zou dalen naar 16,8 miljard euro in 2023. N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover en Kamerlid Sander Loones stelden dat cijfer destijds al in vraag. En ja hoor, enkele weken later kregen zij gelijk: uit de werkelijke begrotingstabellen van staatssecretaris De Bleeker (Open Vld) sprak men plots van een structureel tekort van 19,4 miljard euro.

Allerslechtste begroting

Dat heeft te maken met de btw-verlaging op energie die De Bleeker wél meerekende, in tegenstelling tot premier De Croo. Nadat Kamerlid Sander Loones hier een opmerking over maakte, trok premier De Croo de begrotingsdocumenten dan ook prompt in. Hij sprak van een "materiële fout” en de staatssecretaris kreeg een tik op de vingers. Nochtans leken haar cijfers wel de correcte. Toen De Bleeker na een woelige plenaire vergadering en een extra commissie Financiën haar tweede versie indiende, merkte Loones merkwaardig genoeg opnieuw fouten op. De liberalen gingen in crisisoverleg en niet veel later kondigde men het ontslag van De Bleeker aan. “Het feit dat België de allerslechtste begroting heeft van heel Europa, is nochtans de eindverantwoordelijkheid van premier De Croo. Ik betwijfel dus ten zeerste of vandaag de juiste persoon ontslag genomen heeft”, reageert Loones.

Zekerheid en vertrouwen

De fouten in de federale begrotingstabellen die Loones initieel opmerkte, stootten hem tegen de borst om twee redenen: “Ten eerste gaat dit over mensen die hun facturen moeilijk kunnen betalen en de belofte van de federale regering om 1,5 miljard euro steun te geven aan die mensen. Maar u, premier De Croo, weigerde om die steun in uw begrotingstabellen op te nemen. In een tijd van onzekerheid zou u zekerheid moeten brengen, dat doet u niet.”

Ten tweede gaat het over vertrouwen: “Premier De Croo, u heeft ons hier van alles verteld tijdens de State of the Union, maar u heeft ook van alles verzwegen voor ons, voor de pers en voor Europa,” aldus Loones.

Sander Loones wees er in Villa Politica ook op dat elk Europees land steun heeft gegeven aan de bevolking naar aanleiding van de recente corona- en energiecrisis, maar dat ons land nog steeds de slechtste begroting voorlegt in de Europese Unie.

Pijnlijk: ook fouten in nieuwe begrotingsteksten

Extra pijnlijk: nadat de Kamer nieuwe begrotingsteksten kreeg, wees Sander Loones in een Twitterdraadje naar echte nieuwe materiële fouten in die teksten: “Ik kan hier niet bij. Is er nu écht niemand binnen de federale regering die de tabellen checkt of documenten leest? En denken ze nu echt dat de Kamer die dan ook maar niet leest?”

Dat leidde dan ook meteen tot de exit van Eva De Bleeker en het aantreden van MR-politica Alexia Bertrand als nieuwe staatssecretaris voor Begroting. “Een stoelendans mag echter niet afleiden van het feit dat deze voltallige regering simpelweg niet meer in staat is om de nodige structurele hervormingen door te voeren. Het Vivaldi-verhaal lijkt nu toch echt afgelopen”, voegt fractievoorzitter Peter De Roover toe.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is