Sander Loones over federale begroting: “De situatie is desastreus en onhoudbaar”

Door Sander Loones op 15 juli 2022, over deze onderwerpen: Federale begroting
Sander Loones

Het Monitoringcomité stelt in zijn begrotingsrapport dat het Belgisch tekort dreigt op te lopen tot een astronomische 33 miljard euro tegen 2027. “Dit is het zoveelste rapport in de rij dat dezelfde desastreuze cijfers bevestigt”, reageert Kamerlid Sander Loones in De Ochtend. “De situatie is onhoudbaar”, herhaalt Loones de woorden van onder meer het Planbureau. 

Tekort is structureel

Staatssecretaris De Bleeckere verwees in een reactie op de cijfers naar corona en Oekraïne, maar volgens Sander Loones gaat dat niet op: “Uit het rapport van het Monitoringcomité blijkt duidelijk dat het grootste deel van het tekort (23 miljard euro) structureel is. Dat heeft dus niets te maken met corona of Oekraïne. Het bewijst dat we er niet goed voorstaan en er dringend moet hervormd worden.” 

Arbeidsdeal in de schuif

Voor die hervormingen verwijst Sander Loones naar de initiatieven die genomen werden door de Zweedse regering: “We hebben daar vooral maatregelen genomen om meer mensen aan het werk te krijgen. We konden het tekort terugdringen naar 0,8 procent, op een manier dat de belastingdruk en de staatsschuld daalden en de koopkracht steeg. Er waren toen nog veel uitdagingen, daarom was er het zomerakkoord met de arbeidsdeal, maar die is uiteindelijk in de schuif van toenmalig federaal minister van Werk Kris Peeters (cd&v) blijven liggen.” De N-VA blijft hameren op een belastingverlaging voor mensen die werken: “Meer mensen aan het werk, en dat werk lonend maken”, benadrukt Sander Loones. 

Enkel woorden, geen daden

Ondertussen is van een grote deal geen sprake meer. “In het regeerakkoord van de Vivaldi-regering staat wel dat men wil gaan naar een werkzaamheidsgraad van 80 procent, maar het blijft bij woorden. Minister van Werk Dermagne en minister van Pensioenen Lalieux (beiden PS) hebben de voorbije jaren niets concreet gedaan. Nu krijgen we een soort van mini-arbeidsdeal en misschien een al even mini-pensioendeal, maar echte concrete maatregelen om meer mensen aan het werk te krijgen, blijven uit. Er werden en worden vooral maatregelen genomen om mensen aan te zetten tot inactiviteit, terwijl het net het omgekeerde moet zijn”, aldus Loones. 

Beluister hier het volledig interview.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is