Sander Loones twijfelt aan budgettair sérieux De Croo I: “Ook federale topambtenaren geloven niet in Vivaldi-sprookje”

Door Sander Loones op 8 oktober 2020, over deze onderwerpen: Federale begroting
Financiën begroting

In de marge van haar regeerverklaring deelde de regering-De Croo een budgettaire tabel met het parlement. Al tijdens het parlementair debat werd duidelijk dat de tabel onzorgvuldig is opgesteld. Verschillende economen bevestigen dat de cijfers rammelen en ook het monitoringcomité maakt nu ernstig voorbehoud. Volgens Kamerlid Sander Loones tast de tabel het budgettaire sérieux van de regering aan. “Dat sérieux wordt nu nog verder ondergraven door de kritiek van de federale topambtenaren van het monitoringcomité. Bovenop de vele andere vragen, kleuren zij het begrotingstekort van 2021 met een bijkomend half miljard nog donkerder rood.”

Ernstige tekortkomingen bij regeringscijfers

De voorbije dagen formuleerden verschillende experten ernstige tekortkomingen bij de regeringscijfers die zouden moeten aantonen dat tegen 2024 het begrotingstekort teruggedrongen wordt tot 3,4 procent van het bbp. Onder andere Voka-hoofdeconoom Bart Van Craeynest schreef:  “Kort samengevat: de extra lopende uitgaven liggen vast, de financiering daarvan is onzeker en er zijn geen concrete plannen om onze overheidsrekeningen op langere termijn terug enigszins op orde te krijgen.”

Uitgaven liggen hoger dan regering laat uitschijnen

De uitgaven zijn dus al beslist en bovendien zullen die hoger liggen dan de paars-groene regering laat uitschijnen. De 3,2 miljard euro voorzien voor nieuw beleid zal duidelijk niet volstaan om alle beloften van de Vivaldi-regering – waaronder de extra financiering van de gezondheidszorg, het optrekken van de minimumpensioenen ‘richting’ 1500 euro en het laten stijgen van alle uitkeringen richting de armoedegrens – te financieren.

Spelen met de mensen hun voeten

Volksvertegenwoordiger Loones reageert ontzet. “Wanneer je de optelsom maakt van alle beloftes en die legt naast de budgettaire simulaties van het planbureau, blijkt dat de factuur wellicht minstens dubbel zo hoog zal uitvallen. Niet alleen worden de uitgaven onderschat, tegelijk worden de inkomsten onrealistisch óverschat. Mensen verdienen een overheid die eerlijk communiceert en geen politici die verwachtingen scheppen die niet kunnen worden ingelost. Spelen met de mensen hun voeten, behoort dat ook tot het nieuwe paars-groene positivisme?”

Federale topambtenaren leveren realiteitscheck

Nu komt ook het monitoringcomité met zijn cijfers. In hun periodieke rapport maken de federale topambtenaren een stand van zaken op en voegen ze verschillende projecties toe. Zij staan dicht bij de concrete werking op het terrein en kunnen dus een waardevolle realiteitscheck leveren. “En wat blijkt?” zo reageert Loones. “Ook het monitoringcomité bevestigt dat deze regering zich rijk rekent. Het begrotingstekort in 2021 zal 24,54 miljard euro bedragen en niet 24,04 miljard zoals in de tabel van de regering-De Croo staat. Bovenop de 7 miljard besparingen en belastingen die de regering belooft, voorziet het monitoringcomité dus nog een extra put van een half miljard.”

De belastingbetaler verdient beter

Zeker in crisistijd en met een pandemie die wereldwijd woekert, is het essentieel dat de cijfers zo juist mogelijk zijn. De gezondheidszorg en het socio-economische weefsel rekenen op de nodige middelen. De regering mag hen dan ook geen rad voor de ogen draaien. “De N-VA roept deze regering op om volledige transparantie te bieden over de rekeningen. De belastingbetalers in dit land verdienen beter dan het halve A4’tje met beperkte budgettaire tabel dat nu ter beschikking werd gesteld,” aldus Kamerlid Loones.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is