Opvallend nog, de Nationale Bank doorprikt ook de laatste verdedigingslinie van Vivaldi. Loones: “De Croo verdedigt zich altijd met de stelling dat hij toch wel veel jobs creëerde. De Nationale Bank toont nu haarfijn aan dat die jobmotor al een lange tijd is stilgevallen. En dat er met Vivaldi vooral sprake is van nieuwe jobs bij de overheid, niet in de private sector. Er is niets liberaal aan het beleid van De Croo.”

‘Stoefen’ met overheidsjobs

“Minder jobs in de private sector is een rechtstreeks gevolg van de hoge loonkosten en het dalend concurrentievermogen. Daarmee ligt Vivaldi aan de oorzaak van het feit dat industriële jobs bij ons verdwijnen”, duidt Loones, “Er is niks mis met extra handen aanwerven in onze overheidssectoren wanneer die echt nodig zijn. Maar het is niet de bedoeling dat de federale overheid uw belastinggeld lichtzinnig gebruikt om jobs bij te creëren en de cijfers op te smukken. Jobs creëer je omdat ze nodig zijn, niet omdat de premier ermee wil ‘stoefen’ in het parlement.”

Budgettaire puinhoop

De andere verdedigingslinies van premier De Croo - “het komt door de crisissen” en “de Belgische economie groeit toch sterk” - werden eerder doorprikt door het IMF en nu ook de Nationale Bank. Loones: “De volgende legislatuur wordt zowat de allerlaagste groei van heel Europa in België verwacht, becijferde het IMF. En wat de crisissen betreft: Wunsch wijst er terecht op dat het probleem dieper zit, het is structureel. De volgende federale regering erft een budgettaire puinhoop, met de groeten van de regering-De Croo”, besluit Loones.