Staatsschuld nooit zo hoog, extra maatregelen nodig, vindt Sander Loones

Door Sander Loones op 22 oktober 2020, over deze onderwerpen: Federale begroting
Sander Loones

Meer dan 524 miljard euro. De Belgische staatsschuld was nog nooit zo groot. De schuldgraad stijgt zo naar 115 procent van het bruto binnenlands product, het hoogste peil sinds 1999. “Corona dwingt ons inderdaad tot crisisuitgaven en de investeringen die daarmee gepaard gaan,” bevestigt N-VA-Kamerlid Sander Loones. “Maar we mogen niet vergeten dat die schuld ook terugbetaald zal moeten worden. Laat ons waakzaam zijn voor paars-groene lichtzinnigheid, want het regeerakkoord belooft weinig goeds op budgettair vlak.”

Met de N-VA in de regering daalde de staatsschuld in 2018 tot net onder 100 procent van het bbp. Sindsdien is de schuld weer in stijgende lijn, zeker de laatste maanden door de enorme corona-uitgaven. “Hoe de schuld met de Zweedse regering gedaald is? Mede door een verstandig schuldbeleid dat rekening houdt met mogelijke renteschommelingen,” antwoordt Loones. “In het bijzonder was het toen ook de ambitie van de N-VA om niet-strategische activa en overheidsparticipaties te verkopen om zo de schuld nog verder te drukken. Helaas blokkeerde Kris Peeters destijds bijvoorbeeld de beursgang van Belfius, ook al was er toen sprake van interessante marktomstandigheden.”

Grenzen aan verkoop van activa

Welke grenzen moeten worden gesteld aan de verkoop van activa en participaties? Vanzelfsprekend moeten wij de controle behouden over onze strategische assets en dient bij een mogelijke verkoop ook rekening te worden gehouden met een dalende inkomstenstroom uit diezelfde overheidsparticipaties. Ook kan enkel tot verkoop worden overgegaan wanneer de marktomstandigheden daartoe gunstig zijn.

Passage geschrapt in regeerakkoord

“Opvallend is dat zo’n beleid onder die precieze voorwaarden ook uitdrukkelijk was voorzien in het informateursrapport van de heren Lachaert en Rousseau, maar dat die passage geschrapt werd in het finale regeerakkoord-De Croo”, zegt Kamerlid Loones. In de bevoegde Kamercommissie bevestigde minister van Financiën Van Peteghem dinsdag dat dergelijke maatregelen inderdaad “niet voorzien zijn in het regeerakkoord.” De minister vulde die ‘enerzijds’ aan met een vage ‘anderzijds’ dat “dit niet uitsluit dat de regering hiertoe alsnog kan beslissen”.

Factuur voor gigantische staatsschuld

De N-VA roept de minister van Financiën en de staatssecretaris van Begroting alvast op tot ambitie en om hun coalitiepartners te overtuigen van het belang hiervan. De overheid moet niet alles doen, en kan dus best niet-strategische taken uitbesteden. “Want als we die gigantische staatsschuld straks niet naar beneden krijgen, zullen we daar finaal allemaal de factuur voor betalen. Via een Vivaldesque taxatie, confiscatie of verarming door inflatie”, waarschuwt Loones.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is