In een nota aan de ministerraad van 30 april 2021 geven de ministers voor Institutionele Hervormingen Verlinden (CD&V) en Clarinval (MR) aan hoe die analyse en behandeling van de gegevens met behulp van artificiële intelligentie (AI) moet verlopen. Op bladzijde 11 van de nota lezen we: "De AI-behandeling van de resultaten zal het loyaliteitsbeginsel moeten waarborgen (het respect voor de diversiteit van de opinies in de behandeling), en vooroordelen, discriminatie en de uitsluiting van niet-genormeerde uitspraken vermijden.”

Niet alle meningen tellen mee

Kamerlid Loones stelt zich vragen bij die begrippen “Is het een ‘vooroordeel’ wanneer iemand wijst op de hogere activiteitsgraad van Vlamingen? Discrimineer je wanneer je wijst op de jarenlange transfers naar Wallonië? En wat is een 'niet-genormeerde uitspraak’? Het lijkt er sterk op dat niet alle meningen meetellen voor de Vivaldisten. Ik vroeg alvast herhaaldelijk verduidelijking in het parlement. Maar mijn voorstel om een transparante hoorzitting hierover in te plannen, werd weggewuifd.”

Paars-groen respecteert zelfs kiesuitslag niet

N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover vult aan. “Deze paars-groene regering heeft het vaak over respect, samenwerking en democratie. Maar de realiteit toont een ander beeld. We hebben al geregeld grote burgerbevragingen in dit land. We noemen die: verkiezingen. Maar Vivaldi respecteert zelfs de uitslag van die verkiezingen niet, de premier komt uit de zevende partij en paars-groen heeft zelfs geen meerderheid in Vlaanderen. Het parlement wordt gewoon buitenspel gezet wanneer het over uw basis- en grondrechten gaat. En ook de antwoorden op deze ‘burgerbevraging’ zullen de Vivaldisten dus filteren. Meer dan een miljoen van uw belastingcenten zal daaraan worden besteed. Respect voor u en uw mening? Enkel in schijn…"

Sander Loones suggereert enkele vragen voor de burgerbevraging

Aangekondigd wordt dat de burgerbevraging de “politiek netelige vragen niet zal schuwen”. Sander Loones heeft alvast enkele suggesties van mogelijke vragen. “Moet Vlaanderen de kerncentrales zélf open kunnen houden zodat het licht niet uitgaat en elektriciteit betaalbaar blijft? Moet Vlaanderen een eigen migratiebeleid kunnen voeren? Moeten Wallonië en Brussel zélf verantwoordelijkheid nemen voor hun exploderende tekorten en schulden? Moet een meerderheid van de Vlamingen democratisch vertegenwoordigd worden in de regering? Het institutionele staat immers niet los van het sociale, economische en maatschappelijke beleid. Net integendeel. Als het de Vivaldisten menens is, durven ze het communautaire concreet en tastbaar te maken, en beperken ze hun bevraging alvast niet tot eerder abstracte, institutionele techniciteiten waar enkel experten in thuis zijn.”