Van een Belgische naar een Vlaamse Noordzee?

Door Sander Loones op 18 juni 2021, over deze onderwerpen: 10/ Lokale politiek, 8/ Institutioneel, 9/ West-Vlaanderen

Vandaag is de kust tot aan de laagwaterlijn een Vlaamse bevoegdheid, maar de zee is (voorlopig) nog federaal Belgisch. De bevoegdheidsverdeling creëert een onwerkbaar labyrint en drijft de spanning tussen regeringen onnodig op.. Het maakt een efficiënt kust- en maritiem beleid gewoonweg onmogelijk. N-VA-Kamerlid Sander Loones: “Laat ons eindelijk orde op zaken stellen. Dat kan door de Belgische zee om te vormen tot de Vlaamse zee. Door alle bevoegdheden over onze Noordzee toe te wijzen aan de Vlaamse overheid, kunnen we voor een enorme vereenvoudiging zorgen.”


De zee- en kustbevoegdheden zitten vandaag versnipperd over verschillende bestuursniveaus. Gevangen in het Belgisch labyrint. Zo valt een vis die in de Noordzee zwemt onder de federale verantwoordelijkheid, maar eens hij wordt opgevist en aan land wordt gebracht, is het Vlaamse materie. Tot u ze opeet, want dan komt de federale wetgeving voedselveiligheid opnieuw in het vizier. En zeehonden die in zee rusten op een boei worden beschermd door de federale wet ter bescherming van het mariene milieu, maar als ze liggen te zonnen op het strand dan geldt het Vlaams Soortenbesluit.

Windmolens die op land staan zijn een bevoegdheid van het Vlaams Gewest. Wanneer ze wind vangen op de Noordzee, zijn het Belgische windmolens. Maar om de opgewekte elektriciteit aan land te brengen, heb je dan weer Vlaamse bevoegdheden nodig om hoogspanning te voorzien. Wanneer Frankrijk voor de kust van Duinkerke, net over de grens, een reusachtig windmolenpark wil bouwen, moet het federale niveau het verzet daartegen coördineren, terwijl het wel Vlaanderen is dat mag opdraaien voor zowat alle schade (toerisme, onze vissers, jachthavens en pleziervaart, natuurgebied Vlaamse banken,….). En dat zijn slechts enkele voorbeelden van een tal van absurditeiten.

“Contraproductief, die complexiteit”, reageert Loones. “De Noordzee is één van onze belangrijkste natuurlijke én economische rijkdommen. De absurde bevoegdheidsverdeling maakt dat we er niet het meeste kunnen uithalen. Integendeel, deze versnippering zet de federale overheid op tegen de Vlaamse, met onnodige spanningen tot gevolg. De oplossing ligt voor de hand: concentreer alle bevoegdheden over de Noordzee logischerwijze bij de Vlaamse overheid.”

Naar een Vlaamse Noordzee?

De Grondwet is deze legislatuur gesloten en er is ook geen bijzondere meerderheid om de bevoegdheden juridisch formeel te splitsen. “Toch ben ik ervan overtuigd dat we niet nog langer kunnen wachten”, stelt Loones. “En dus wil ik nieuwe juridische pistes laten onderzoeken door de Raad van State. Ik bereidde een wetsvoorstel voor dat mogelijk met een gewone meerderheid kan worden gestemd. Een delegatie van de federale Noordzee-bevoegdheden aan Vlaanderen kan een eerste stap zijn naar een latere definitieve splitsing ervan.”

Sander Loones verwelkomt deze zomer alvast iedereen aan de Vlaamse kust en zee: “Gastvrijheid zit in onze genen, natuurlijk is iedereen welkom. Graag willen we hen authentiek en ten volle laten genieten. Dit wetsvoorstel is niet gericht tégen mensen, maar moet het net mogelijk maken een nog beter beleid te kunnen aanbieden en het meeste te halen uit de mogelijkheden van onze zee.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is