Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Sander Loones op 28 september 2022, over deze onderwerpen: 3/ Financiële instellingen, 4/ Monetair beleid

Op 28 september 2022 vergaderde de kamercommissie financiën en begroting op vraag van kamerlid Sander Loones over de impact van de rentestijging op de stabiliteit van de Nationale Bank van België en de openbare financiën. Er vond een gedachtewisseling plaats tussen het parlement en de Minister van …

In een uitzonderlijke communicatie stelt de Nationale Bank (NBB) dat zij dit jaar met een verlies zal afsluiten, dat dit verlies de komende jaren verder zal oplopen én dat ze niet zeker is of haar reserves toereikend zullen zijn om de geschatte risico’s in te dekken. Deze communicatie komt er nadat …

Door Sander Loones op 21 april 2021, over deze onderwerpen: 1/ Economie - investeringen - sociaal beleid, 2/ Fiscaliteit - begroting, 3/ Financiële instellingen, 4/ Monetair beleid, Activering, Financiën, Staatsschuld, Werk zoeken en werkloosheid, Werken

Dinsdag werd de monitoring van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ gelanceerd. Daaruit blijkt dat 93 procent van de Vlaamse projecten reeds zijn opgestart. Anders is het voor het federale relanceplan, dat pas vandaag in eerste versie werd toegelicht in de Kamer door bevoegde staatssecretaris …

Door Sander Loones op 12 maart 2021, over deze onderwerpen: 2/ Fiscaliteit - begroting, 4/ Monetair beleid

Op 11.03.2021 debatteerde de Kamer van Volksvertegenwoordigers over het 'eigenmiddelenbesluit' van de Europese Unie en de hogere bijdrage van België aan de Unie. Hieronder kan u de tussenkomst over dat eigenmiddelenbesluit van Kamerlid Sander Loones vinden. "€ 1 miljard, elk jaar éxtra richting …

Door Sander Loones op 24 februari 2021, over deze onderwerpen: 2/ Fiscaliteit - begroting, 4/ Monetair beleid

In een zaal zonder livestream, zonder doorgedreven transparantie. Zo werd het Europees Eigenmiddelenbesluit deze middag gestemd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. N-VA-Kamerlid Sander Loones uit zijn ongenoegen. “De paarsgroene Vivaldisten beweren hoog op te lopen met de Europese …

Door Sander Loones op 19 november 2020, over deze onderwerpen: 2/ Fiscaliteit - begroting, 3/ Financiële instellingen, 4/ Monetair beleid

De Europese economische samenwerking én de Europese handelsmarkt zijn de basis van onze welvaart. Vlaanderen in een open handelseconomie die nood heeft aan makkelijk bereikbare buitenlandse afzetmarkten. Net daarom moeten wij extra aandacht besteden aan het Europese debat. Want als het niet goed …