Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Sander Loones, Wim Van der Donckt, Joy Donné op 18 november 2020, over deze onderwerpen: Belastingen, Financiën, Federale begroting, Zesde staatshervorming, Brexit, Coronacrisis

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers stelde staatssecretaris De Bleeker (Open VLD) de eerste paars-groene begroting en haar beleidsverklaring voor. “Herinnert u zich die foto van toenmalig Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten die een paars-groene zeepbel blaast? Dat beeld vat deze begroting …

Door Sander Loones op 2 mei 2018, over deze onderwerpen: Europees beleid, Brexit, Europees Parlement, Europese Commissie

Europese burgers hebben recht op een sterkere trendbreuk bij de opmaak van de Europese begroting. Europarlementslid Sander Loones wil dat Europa de kosten van de brexit enerzijds en de nieuwe Europese uitdagingen anderzijds gescheiden houdt. “Het zou geloofwaardiger zijn om de brexit-factuur …

Door Sander Loones op 15 maart 2018, over deze onderwerpen: Brexit, Visserij

De Vlaamse vissers kunnen tot minstens 2020 blijven vissen in de wateren rond het Verenigd Koninkrijk. De EU en de Britten behouden de huidige visserijquota tijdens de overgangsfase na de brexit. Bovendien mogen de Britten niet meer meebeslissen over het Europese visserijbeleid. Europarlementslid …

Door Sander Loones op 22 februari 2018, over deze onderwerpen: Migratie, Europees beleid, Brexit, Veiligheid

Minder leden in de club betekent minder lidgeld om mee te werken. Dat is het oordeel van Europees Parlementslid Sander Loones over het gat dat de brexit zal slaan in de Europese begroting. De commissie Begroting van het Europees Parlement wil dat gat dichten met een hogere bijdrage van de …

Door Sander Loones op 8 december 2017, over deze onderwerpen: Economie, Europees beleid, Brexit, Europese handel

Anderhalf jaar na het brexit-referendum hebben Europa en het Verenigd Koninkrijk een akkoord bereikt over de scheiding. Daarmee zetten beide partijen eindelijk de stap naar échte onderhandelingen over de nieuwe handelsrelatie met de Britten. Ook Vlaanderen heeft belang bij een goed brexit-akkoord …

Door Sander Loones op 4 oktober 2017, over deze onderwerpen: Europees beleid, Brexit, Europees Parlement, Europese Commissie

Het Europees Parlement debatteert opnieuw over de brexit-onderhandelingen. "Die debatten leveren in de media altijd leuke beelden op, maar weinig resultaat", betreurt Europees Parlementslid Sander Loones. "Het Parlement moet inzetten op een rechtszekere transitieregeling en een correcte deal met …